Zákruta z priamočiareho horizontálneho letu

Dôležitosť sledovania priestoru, vyhľadávanie iných lietadiel na oblohe pred a počas zákruty je veľmi dôležité. Pred začatím zákruty dôsledne prekontrolujte priestor okolo vrtuľníka. Počas zákruty neprestávajte kontrolovať priestor obzvlášť v smere zákruty. Keď vyberáte zákrutu, skontrolujte znovu priestor okolo seba, pod a nad Vaším vrtuľníkom.

Poloha Vášho tela pri všetkých manévroch je dôležitá, obzvlášť pri zákrutach. Seďte pohodlne, vzpriamený, nevykláňajte sa zo stredu zákruty a neusilujte sa vedome udržiavať strnulú vertikálnu polohu. Uvoľnite sa a riaďte svoje telo spolu so zákrutou. Strnulosť, alebo stále menenie polohy tela vplýva na vizuálne vnemy a zapríčiňuje, že pohyby riadením sa stávajú kŕčovitými a nekoordinovanými. Správna zákruta si vyžaduje dobrý začiatok. Prvou požiadavkou pre vykonanie správnej zákruty je ustálený priamočiary horizontálny let. Každá chyba pred vstupom do zákruty sa môže rozvinúť tak, ako zákruta pokračuje. Rovnaké pravidlo platí aj pre stúpavé a klesavé zákruty. Pohyby riadenia v správnej zákrute koordinujte tak, aby vstup do zákruty, jej vykonanie a vybratie boli vykonávané v jednom nepretržitom pohybe. Cyklika riadi nakláňanie a sklon vrtuľníka, kolektívom riadime zmenu výšky a nožným riadením udržujeme koordinovaný ustálený let.

Zákruta z priamočiareho horizontálneho letu:

 • 1. Presvedčte sa, že vrtuľník je v priamočiarom horizontálnom lete.
 • 2. Skontrolujte, či v blízkosti vrtuľníka nie sú iné lietadlá.
 • 3. Pákou cykliky nakloňte vrtuľník do požadovaného uhla náklonu na požadovanú stranu a udržujte túto polohu. Pozdĺžnym riadením cykliky udržujte rýchlosť v zákrute.
 • 4. Kolektívom udržujte výšku zákruty.
 • 5. Nožným riadením udržujte koordinovanú zákrutu.
 • 6. Pákou cykliky udržujte správnu polohu vrtuľníka voči horizontu.
 • 7. Kontrolujte vzdušný priestor.

V miernej zákrute zostáva poloha nosa vrtuľníka voči horizontu, ktorý je vizuálnou pomôckou pre udržanie rýchlosti, takmer taká istá, ako v priamočiarom horizontálnom lete. Keď sa však uhol náklonu zväčší, poloha rotorového disku musí byť zmenená primeraným pohybom páky cykliky v pozdĺžnom smere. Takto sa kompenzuje zväčšené preťaženie vyvolané odstredivou silou. Strata rýchlosti, alebo potreba pre pridvihnutie kolektívu pre udržanie rýchlosti, sa stávajú nutnejšími so vzrastom uhlu náklonu.

Keď sa vrtuľník ustáli v presnej koordinovanej zákrute, potom:

 • 1. Nos vrtuľníka sa bude ustálene pohybovať po horizonte.
 • 2. Rýchlosť bude konštantná.
 • 3. Zákrutomer bude ukazovať konštantnú rýchlosť zatáčania.
 • 4. Guľôčka bude v strede.
 • 5. Výškomer bude ukazovať konštantnú hodnotu a variometer bude ukazovať nulu.
 • 6. Musíte opakovane kontrolovať polohu, prístroje a sledovať priestor.

Obvyklá chyba pri zákrutach je nadmerné, alebo nedostatočné používanie nožného riadenia.

Postup pre prechod zo zákruty do určeného kurzu:

 • 1. Skontrolujte priestor.
 • 2. Prechod začnite asi 10o pred určeným kurzom.
 • 3. Vrtuľník vyrovnajte do horizontálneho letu bočným pohybom páky cykliky.
 • 4. Pákou kolektívu udržujte rovnakú výšku letu.
 • 5. Primeraným použitím nožného riadenia udržujte guľôčku v strede.
 • 6. Pákou cykliky zvoľte správnu polohu vrtuľníka.
 • 7. Udržujte nový kurz a kontrolujte priestor.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥