Lietanie v malej výške

Vrtuľník je viacúčelový stroj a preto sa používa na plnenie rôznych úloh, z ktorých sa mnohé vykonávajú práve v malej výške. Napr. kontrola plynovodu, ropovodu, vodovodného potrubia, elektrického vedenia, počítanie zveriny, stavebno-montážne práce, filmovanie a fotografovanie, kontrola vodných tokov, záchranná služba, ťažba dreva, a podobne. Existuje veľa využití vrtuľníka, pri ktorých sa lieta v blízkosti zeme a sú veľmi náročné na pilotáž a sú spojené s nebezpečenstvom, ktoré vyplýva z nízkeho lietania.

Upozornenia: Navigácia

 • 1. Čím nižšie lietate, tým obtiažnejšie je čítanie mapy z dôvodu obmedzenému rozhľadu a kratšiemu času na identifikáciu kontrolných bodov. Letieť a navigovať vrtuľník po priamej čiare je doslova nemožné kvôli kopcom, alebo prekážkam na trati.
 • 2. Drôty zapríčiňujú nehody každý rok, veľa z nich je smrteľných. Počas letu v malej výške Váš pohľad nesmie oddychovať ani na okamžik, pretože veľa drôtov je ťažko viditeľných, obzvlášť natiahnutých cez údolia a v rozličných svetelných podmienkach. Ak máte letieť v malej výške spolu so spolucestujúcim poučte ho, že pri spozorovaní drôtov má povedať “drôty” ako náhle ich zbadá. Veliteľ lietadla (teda Vy) by mal odpovedať podľa toho, či ich vidí, alebo nie “vidím” alebo “nevidím”.
 • 3. Elektrické drôty by ste mali prelietavať pod uhlom 45o, aby ste v prípade núdze mali šancu vykonať úhybný manéver, alebo drôty nadletieť.
 • 4. Husto zastavané oblasti oblietavajte. Vyhýbajte sa aj stádam dobytka, ktoré môžete nízkym preletom poplašiť.
 • 5. Stromy sú pri nízkych letoch vážnym problémom, pretože dávajú len malú, alebo žiadnu šancu pre núdzové pristátie. Pri preletoch nad zalesnenými oblasťami sa preto snažte vybrať si takú trať letu, kde ich je najmenej a ktorá bude čo najbližšie k plánovanej trati.
 • 6. Kopce a vyvýšeniny môžu tiež zapríčiniť odchýlku od plánovanej trate letu. Pri lete smerom ku kopcom sa snažte približovať pod uhlom menším než 90o, čo Vám v prípade núdze uľahčí zákrutu smerom od kopca do údolia.

Upozornenia: Rýchlosť

 • 1. Rýchlosť voči zemi pri nízkych letoch sa javí väčšia, ako pri letoch vo väčších výškach. Pri vetre do chrbta preto môžete mať pocit, že rýchlosť je neúmerne vysoká. Ak ju zmenšíte, potom môže byť takmer nemožné otočiť sa proti vetru v prípade zlyhania motora. Riadenie smeru sa tiež zhoršuje so zmenšovaním rýchlosti. Keď sa hmotnosť vrtuľníka blíži k maximálnej, udržiavajte vždy bezpečnú rýchlosť kvôli nebezpečenstvu vytvorenia podmienok pre vírový prstenec.
 • 2. Pri zatáčaní z protivetru do polohy po vetre sa Vám bude zdať, že vrtuľník sa dostáva do sklzu. Je to ilúzia, ale posun je skutočný a musíte si nechať rezervu pre oblet prípadných prekážok vo vnútri zákruty. Naopak zatáčanie z polohy po vetre do polohy proti vetru má presne opačný účinok. Zapamätajte si, že čím nižšia je rýchlosť, tým väčšia je ilúzia sklzu alebo výklzu pri danej rýchlosti vetra.
 • 3. Platí, že mechanická turbulencia sa so zmenšujúcou výškou zväčšuje.
 • 4. Rádiostanica. Jej účinnosť sa znižuje, čím nižšie letíte. To platí aj o rádionavigačných systémoch.
 • 5. Nebezpečné situácie: inštruktor Vám ukáže postupy pri núdzových stavoch pri letoch v malej výške. Obyčajne sa lety v malej výške nelietajú v sóle. Každý letecký prevádzkovateľ má pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať vzhľadom na výšku a vhodnosť miestnych výcvikových priestorov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥