Zásady prevádzky vrtuľníka

Veliteľ vrtuľníka sa musí presvedčiť, či je vrtuľník bezpečný a pripravený na plánovaný let. Pilot sa pri vonkajšej prehliadke uistí, či je vrtuľník prevádzkyschopný a či má dostatok paliva a oleja. Predletová prehliadka by mala postupovať podľa stanoveného vzoru a postupnosti krokov. Takto nevynecháte žiadny úkon a naučíte sa postupnosť krokov, ktorá je obyčajne rovnaká pre všetky vrtuľníky bez ohľadu na typ. Výrobca vrtuľníka R 22 ROBINSON odporúča začať pri prednej časti vrtuľníka, pokračovať smerom doľava a skončiť v tom bode, kde ste začali.

Pred nastúpením do vrtuľníka si všimnite smer a rýchlosť vetra, prítomnosť iných vrtuľníkov a lietadiel alebo prekážok, ktoré môžu mať vplyv na spúšťanie a nasledujúci vzlet. Vždy venujte veľkú pozornosť osobám v blízkosti vrtuľníka, hlavne v priestore chvostovej vrtuľky.

Ak je to možné, vrtuľník by mal byť nasmerovaný proti vetru, bez prekážok pre listy nosného a chvostového rotora, a s hasiacim prístrojom v jeho blízkosti. Nie je vhodné a môže byť nebezpečné spúšťať v blízkosti budov alebo vozidiel, nakoľko prúd vzduchu pretekajúci rotorom v režime visenia môže spôsobiť značné škody. Môžete tiež vážne poškodiť riadiace plochy ľahkých lietadiel, zaparkovaných vo vašej blízkosti.

Vykonajte predletovú prehliadku, zamerajte sa na jednotlivé úkony tak, aby ste zistili letovú prevádzkyschopnosť vrtuľníka. Ak počas prehliadky zistíte letovú nespôsobilosť vrtuľníka, vrtuľník nesmie vzlietnuť. Ak máte nejaké pochybnosti o letovej spôsobilosti vrtuľníka, oznámte to inštruktorovi alebo priamo mechanikovi.

Spúšťanie motora vykonávajte podľa určeného postupu, pričom môžete využiť list povinných úkonov pred spustením. Postupnosť a úplnosť vykonania týchto úkonov je veľmi dôležitá a musí byť v súlade s postupmi uvedenými v letovej príručke vrtuľníka. To platí aj pre samotné spúšťanie, zahrievanie a ďalšie postupy. Taktiež po vykonaní letu môžete použiť kontrolné listy povinných úkonov pre chladenie a vypnutie motora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥