Navigačný štítok

Pre uľahčenie navigácie a výpočtov slúži navigačný štítok. Je dobrou pomôckou počas samotného letu. Príprava navigačného štítku spočíva vo vypísaní základných údajov z letového plánu, vypísaní traťových úsekov, kurzov, vzdialeností, vypočítaných časov, výšok a rýchlostí letu, meteorologických správ a predpovedí, frekvencií a podobne. Počas letu do navigačného štítku zaznamenávate skutočné časy prieletu otočných bodov a nové vypočítané časy. Uvedomte si, že počas letu máte k dispozícii len údaje a pomôcky, ktoré ste si prichystali. Aj najlepšie príručky a prípravy Vám nepomôžu, ak ich máte vo Vašom kufríku v batožinovom priestore.

Keď máte údaje o smere a rýchlosti vetra pre výšky letu na trati, vypočítajte kurzy, traťové rýchlosti, časy a zapíšte ich do navigačného štítku.

Takto získate upravený rozvrh pre let a zminimalizujete možnosť zabudnutia potrebných údajov a výpočtových problémov počas letu. Vypočítané potrebné množstvo paliva a jeho vypočítaná spotreba by mala byť periodicky kontrolovaná s aktuálnymi údajmi. Existuje veľa druhov navigačných štítkov, každý je vytvorený pre špecifické podmienky. Pre lietanie na vrtuľníkoch bývajú často navigačné štítky navrhnuté tak, že neobsahujú niektoré nepodstatné údaje. Pre lety vrtuľníkov v malých výškach a v členitom teréne nemusia obsahovať stĺpce uhla znosu, opravených rýchlostí a kurzov, nakoľko realita býva často odlišná od výpočtov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥