Spustenie motora za letu

Spustenie motora za letu

  • 1. Zmes – úplne bohatá (zatlačená).
  • 2. Plyn – zatvoriť, potom trochu pootvoriť.
  • 3. štartovať ľavou rukou.

Spustenie motora za letu je kritickou situáciou, ktorá vyžaduje okamžitú reakciu a presné postupy zo strany pilota. Táto situácia môže nastať v prípade výpadku motora počas letu a vyžaduje rýchle a efektívne opatrenia na obnovenie chodu motora.

Aby sa motor mohol spustiť za letu, je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Zmes

Najprv treba nastaviť zmes motoru na úplne bohatú polohu (zatlačenú). Týmto nastavením sa zabezpečí bohatá palivová zmes, čo je nevyhnutné pre spustenie motora.

2. Plyn

Potom treba zatvoriť plyn na minimum a následne trochu pootvoriť. Týmto nastavením sa zabezpečí dodávanie paliva do motora počas štartovacieho procesu.

3. Štartovanie

Pre štartovanie motora za letu je potrebné použiť ľavú ruku na spustenie motora. Presné postupy a polohy spúšťacej páky môžu závisieť od konkrétneho typu vrtuľníka a jeho konštrukcie.

Pri spúšťaní motora za letu je dôležité dodržiavať bezpečnostné postupy a návody výrobcu. Piloti by mali mať dostatočné vzdelanie a tréning, aby správne reagovali v prípade potreby a dokázali bezpečne spustiť motor a obnoviť jeho chod.

POZOR: Nepokúšajte sa spustiť motor, ak jeho chod bol už podozrivý, alebo pokiaľ nie je vrtuľník bezpečne usadený v autorotácii. Spúšťanie za letu môže byť vykonávané (predvádzané) do tlakovej výšky 11 000 fítov (3355 m) QNH.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥