Vysielanie naslepo

Výraz Vysielanie naslepo je v leteckom komunikačnom prostredí kľúčový a označuje situáciu, keď jedna stanica vysiela správu alebo informáciu do druhej stanice za okolností, kedy …

Prístrojový, prístroj

Pojem Prístroj je v leteckom priemysle kľúčový a odkazuje na rôzne druhy zariadení a prvkov používaných v lietadlách na meranie, monitorovanie a riadenie rôznych letových …

Konverzia licencie

Konverzia licencie – Vydanie JAR-FCL licencie na základe licencie vydané licenčným orgánom ne-JAA štátu. Konverzia licencie je proces, ktorý umožňuje držiteľom leteckých licencií vydaných mimo …

Rozhlasové vysielanie

Rozhlasové vysielanie je dôležitým aspektom komunikácie v leteckom priemysle. Ide o proces šírenia informácií týkajúcich sa lietania prostredníctvom rádiových vĺn, ktoré nie sú adresované konkrétnej …

Namŕzajúcou dážď

Namrzajúci dážď predstavuje atmosférický jav, ktorý môže mať významný vplyv na leteckú dopravu a bezpečnosť letov. Ide o zrážky v podobe dážďa, ktorý však zamrzáva …

Pilot riadiaci PF

Pilot riadiaci (PF) označuje pilota, ktorý je v danom čase zodpovedný za ovládanie lietadla. Je to pilot, ktorý má aktuálnu kontrolu nad ovládacími prvkami letadla …

Letové overenie

Letové overenie je neoddeliteľnou súčasťou leteckých operácií, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť letu. Tento proces zahŕňa dôkladné posúdenie všetkých leteckých systémov, zariadení a procesov pred …

demarkačný priestor

Demarkačný priestor je určený ako oblasť, ktorá je oddelená pomocou kontroly vstupu od vyhradených bezpečnostných zón alebo, ak je demarkačný priestor samotným vyhradeným bezpečnostným priestorom, …

Vyčkávací postup

Vyčkávací postup, známy aj ako holding procedure, je letecký výraz označujúci vopred určené manévre, ktoré piloti vykonávajú na udržanie svojho lietadla v stanovenom vzdušnom priestore …

Sekundárny priestor

Sekundárny priestor je letecký termín, ktorý označuje určený priestor na každej strane primárneho priestoru, ktorý je rozložený pozdĺž nominálnej trasy letu. V tomto priestore sa …

Čiara instability

Čára instability, známa tiež ako Squall line, je letecký odborný termín, ktorý sa používa na označenie dlhej radu konvektívnych búrok alebo zrážok, ktoré sa často …

Vykonáva sa práca

Termín Provádí se práce, známy aj ako Work in progress, je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje práce, ktoré sú v súčasnosti v procese …

Celok kompetencií

Termín kompetenčná jednotka, známy aj ako Competency unit, predstavuje samostatnú úlohu, ktorá sa skladá z niekoľkých kvalifikačných prvkov. V leteckom priemysle znamená, že pilot alebo …

využiteľné zaťaženie

Využiteľné zaťaženie je dôležitý technický parameter, ktorý definuje maximálnu hmotnosť, ktorú môže vrtuľník prenášať v bezpečných podmienkach. Tento parameter je kritický pre letecké operácie, pretože …

maximálny dostup

Maximálny dostup je kľúčový technický parameter, ktorý definuje maximálnu výšku, do ktorej môže vrtuľník stúpať vo vzduchu. Tento parameter je zásadný pre letecké operácie, pretože …

Manuálne manéver

Manuálne manévre sú dôležitou súčasťou leteckého výcviku a testovania pilotov. Tieto manévre vykonáva pilot pomocou ručného ovládania lietadla, bez použitia automatických systémov alebo počítačových asistentov. …

Riadený rokov

Riadený let – Controlled Flight Riadený let je dôležitý letecký termín, ktorý označuje akýkoľvek let, ktorý je riadený podľa príslušných letových povolení a regulácií. Pojem …

pilot riadiaci

Pilot riadiaci – PF (Pilot Flying) Pilot riadiaci je dôležitý pojem v leteckom priemysle a odkazuje na člena posádky, ktorý má za úlohu aktívne riadiť …

zapísaná batožina

Zapísaná batožina je dôležitý termín v oblasti leteckej dopravy, ktorý označuje batožinu určenú na prepravu v nákladnom priestore lietadla. Táto kategória batožiny sa líši od …

Otáznik

Interrogation sign (otáznik) je dôležitým pojmom v leteckej komunikácii, ktorý sa využíva ako štandardizovaný procedurálny signál v Automated Flight Service (AFS) a pri komunikácii so …

ľudský výkon

Ľudský výkon je dôležitým a komplexným aspektom v oblasti leteckej bezpečnosti a efektivity. Zahrňuje širokú škálu ľudských schopností, ktoré sú kritické pre bezpečnú prevádzku lietadiel …