Preťaženie

Výslednica gravitačnej a odstredivej sily v zákrute produkuje zvýšené preťaženie počas zákruty. Preťaženie môžeme definovať ako celkové zaťaženie na vrtuľník a je vyjadrené v násobkoch “G”. Preťaženie v zákrute závisí od uhla náklonu. Rýchlosť v zákrute nemá vplyv na preťaženie, pretože pre daný uhol náklonu rýchlosť zatáčania klesá s rastúcou rýchlosťou bez vplyvu na odstredivú silu. Pri uhle náklonu 60o je preťaženie 2G bez ohľadu na rýchlosť v zákrute. To znamená, že konštrukcia vrtuľníka vážiaceho 1000 kg v 60o zákrute bude musieť zniesť 2000 kg pri preťažení 2G. Uhly náklonu do 3Oo produkujú len mierne zväčšené preťaženie, ktoré je prijateľné pre väčšinu letových podmienok. Preťaženie značne vzrastá pri uhloch náklonu nad 30o a dokáže produkovať neprijateľné zaťaženie, ktoré závisí na hmotnosti vrtuľníka a na všeobecných letových podmienkach.

V turbulencii môžu niektoré vertikálne poryvy zapríčiniť náhle zväčšenie uhlu náklonu, ktoré môže zvýšiť zaťaženie listov nosného rotora. Všetky vrtuľníky majú určené maximálne dovolené zaťaženia listov nosného rotora, ktoré nesmú prekročiť. Každý pilot si musí byť vedomý obmedzení na type vrtuľníka, na ktorom lieta, a vyhnúť sa situáciám, ktoré môžu zapríčiniť priblíženie sa preťaženiu k maximálnym povoleným hodnotám. To prakticky znamená, že sa treba vyhýbať zákrutam nad 30o, keď je vrtuľník zaťažený a počas letu v turbulentných poryvoch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥