Priamočiary horizontálny let IFR

Tento let pozostáva z letu v konštantnej výške (nastavenie výkonu), konštantnou rýchlosťou a kurzom (upravované cyklikou). Rotorový disk (miniatúrne lietadielko ) by mal byť súhlasný na značke horizontu na UH, ak je UH správne nastavený.

Ak nejaký prístroj ukazuje, že je potrebná úprava letu, musíte určiť veľkosť úpravy podľa ostatných prístrojov, aby ste udržali požadovaný režim. Rýchlosť, plniaci tlak, a/alebo výškomer ukazujú, či má byť upravená poloha, alebo výkon motora. Každú zmenu polohy musíte opravovať hneď po jej spozorovaní. Potom namiesto fixácie pohľadu na určitý prístroj a sledovania výsledného efektu je potrebné pokračovať v sledovaní ostatných prístrojov a nakoniec sa vrátiť pohľadom k pôvodnému prístroju. Celý prístrojový panel ukazuje efekt úpravy.

Každú odchýlku od požadovaného kurzu spozorujete na smerovom zotrvačníku. Okamžitým a plynulým použitím páky cykliky opravte túto odchýlku. Okamžité opravy aj malých zmien kurzu a polohy napomáhajú udržiavaniu správneho priamočiareho horizontálneho letu. Po každej úprave skontrolujte ostatné prístroje, aby ste si overili správnosť opravy.

Ak nemôžete udržovať výšku cestovného režimu pomocou páky cykliky bez zmeny rýchlosti + – 10 KTS, musíte upraviť výkon motora.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥