úroveň ohrozenia

Letecký odborný výraz threat level označuje úroveň ohrozenia alebo nebezpečenstva, ktoré môže postihnúť letecké prostredie. Táto hodnota je kritickým faktorom pre riadenie letov a bezpečnosť …

Hladina, úroveň

V leteckom odbore je pojem level v preklade hladina alebo úroveň kľúčovým termínom, ktorý sa často používa pri riadení letu a navigácii lietadiel. Tento výraz …

Súčasná hladina

Současná hladina Současná hladina je termín používaný v leteckom prostredí na označenie aktuálneho stupňa nebezpečenstva alebo intenzity meteorologických javov v okolí letiska alebo vo vzdušnom …

Level

Termín Level v leteckom odbore sa používa na označenie konkrétnej výšky, na ktorej sa lietadlo nachádza voči zemskému povrchu. Je to jedno z kľúčových meradiel …

Mean sea level

Mean Sea Level (MSL) vo svete leteckej terminológie: Mean Sea Level (MSL) alebo zemepisná priemerná hladina mora predstavuje referenčnú úroveň merania výšky alebo hladiny vody …

Pomocná úroveň

Pomocná úroveň alebo stredná úroveň v leteckom kontexte predstavuje štádium v pilotnom výcviku, ktoré nasleduje po začiatočnej úrovni a predchádza pokročilej úrovni. Je to dôležité …