Nad úrovňou letiska

V leteckom svete sa výraz Above aerodrome level používa na označenie výšky, ktorá je udávaná nad úrovňou letiska, z ktorého je daný bod meraný. Je to dôležitý termín, ktorý piloti používajú na presné stanovenie výšky nad konkrétnym letiskom.

Kedykoľvek sa hovorí o výške Above aerodrome level, znamená to, že daný bod alebo lietadlo sa nachádza na určitej výške nad povrchom zeme, na ktorom sa nachádza letisko. Táto výška je dôležitá pre riadenie letu a navigáciu, pretože umožňuje pilotom presne určiť, na akej výške sa nachádzajú vo vzťahu k danému letisku.

Termín Above aerodrome level sa používa v mnohých situáciách, ako napríklad pri prílete na letisko alebo pri presnom určení polohy lietadla počas letu. Je nevyhnutný pre bezpečný let a predchádzanie kolíziám alebo konfliktom s inými lietadlami.

V rámci leteckých dokumentov a komunikácie sa tento termín označuje skratkou AAL. Skratka AAL (Above aerodrome level) je štandardizovaným označením podľa medzinárodných leteckých noriem, najmä podľa predpisov ICAO (International Civil Aviation Organization). Táto štandardizácia je dôležitá na zabezpečenie jednotnosti v komunikácii a porozumenie medzi leteckými profesionálmi po celom svete.

Nad úrovní letiště – Above aerodrome level

Above aerodrome level má skratku AAL. AAL (Above aerodrome level) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥