Stojisko lietadla

Termín Aircraft stand v leteckom priemysle označuje vymedzenú plochu na odbavovacej ploche, ktorá je určená na státie lietadla. Je to špecifické miesto na letisku, kde …

Adresa lietadla

Adresa lietadla (Aircraft address) je jedinečná kombinácia 24 bitových dátových jednotiek, ktorá je pridelená konkrétnemu lietadlu pre účely komunikácie medzi lietadlom a pozemnými zariadeniami, navigáciou …

Typ lietadla

Typ lietadla je dôležitým pojmom v leteckom priemysle, ktorý sa vzťahuje na identifikáciu špecifických kategórií lietadiel. Tento termín zahŕňa všetky lietadlá rovnakej základnej konštrukcie vrátane …

Civilné lietadlá

Civilné lietadlá predstavujú akékoľvek lietadlá zaznamenané v evidencii civilných lietadiel štátu, s výnimkou tých, ktoré tento štát považuje za lietadlá vo svojej službe, buď trvalo …

lietadlový celok

Lietadlový celok, v odborných termínoch označovaný ako Aircraft Unit, predstavuje základný stavebný blok v oblasti leteckého priemyslu. Ide o komplexný systém zahrňujúci rôzne súčasti a …

Komponent

Letecká súčiastka Letecká súčiastka predstavuje akúkoľvek časť lietadla, vrátane komponentov, ktoré tvoria jeho štruktúru, pohonné systémy a/alebo operačné/núdzové vybavenie. Tieto súčiastky sú základnými stavebnými blokmi, …

veľké lietadlo

Termín veľké lietadlo sa používa na označenie lietadla, ktoré spĺňa určité kritériá týkajúce sa veľkosti a hmotnosti. Podľa medzinárodných štandardov sa veľkým lietadlom rozumie letoun …

Státie lietadiel

Letecký výraz Aircraft stand sa vztahuje na špecifickú plochu na letisku, ktorá je určená pre parkovanie a odbavenie lietadiel. Tieto oblasti, známe aj ako stojany …

Aircraft

Lietadlo je technické zariadenie, ktoré je schopné vzlietnuť a pristáť vo vzduchu. Je to jedno z najinovatívnejších vynálezov v oblasti dopravy, umožňujúce rýchle a efektívne …

Lietadlo

Letecký Odborný Výraz: Lietadlo Lietadlo je zariadenie schopné vyvíjať silu nesúcu ho v atmosfére prostredníctvom reakcií vzduchu, ktoré nie sú reakciami voči zemskému povrchu. Táto …

zalet

V leteckom priemysle je termín testovanie lietadla dôležitým procesom, ktorý sa vykonáva predtým, než je lietadlo schválené na prevádzku. Tento proces, známy aj ako zalet, …

register lietadiel

Register lietadiel predstavuje dôležitú súčasť leteckého systému každej krajiny. Je to oficiálny dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o každom lietadle registrovanom v danom štáte. Tento …

Lietadlová adresa

Lietadlová adresa je špecifická 24-bitová kombinácia pridelená lietadlu na účely spojenia, navigácie a sledovania. Táto jedinečná identifikačná číselná sekvencia je zásadná pre bezpečnú a efektívnu …

Osobné lietadlo

Osobné lietadlo je letecký odborný termín označujúci lietadlo, ktoré dopravuje cestujúcich, ktorí nie sú členmi posádky, zamestnancami prevádzkovateľa vo službe, oprávneným zástupcom príslušného vnútroštátneho orgánu …

letúny z inventára

Letecký Inventár: Kľúčový Prvok Vojenskej Leteckej Operácie Letecký inventár je dôležitou súčasťou vojenských operácií a predstavuje flotilu letúnov a lietadiel, ktoré sú v majetku vojenských …

Lietadlová stanica

Lietadlová Stanica: Srdce Leteckých Pohyblivých Služieb Lietadlová stanica predstavuje technologický záznam pokroku v leteckých pohyblivých službách. Ide o pohyblivú stanicu umiestnenú priamo na palube lietadla, …

nákladné lietadlo

Nákladné Lietadlo: Motor Silnej Ekonomiky a Efektívneho Obchodu Nákladné lietadlo predstavuje kľúčový pilier globálnej ekonomiky, umožňujúc efektívnu prepravu tovaru z jedného miesta na druhé. Tieto …

Státie lietadla

Státie Lietadla v Leteckej Terminológii Státie lietadla je dôležitým pojmom v letectve, ktorý sa týka miest na letisku, kde môžu lietadlá stáť, odpočívať, alebo byť …

Kategória lietadla

Kategória lietadla predstavuje začlenenie lietadla do príslušnej kategórie schopnosti a použitia. Toto začlenenie je kľúčové pre riadenie leteckých operácií a zabezpečuje, že každé lietadlo je …