Civilné lietadlá

Civilné lietadlá predstavujú akékoľvek lietadlá zaznamenané v evidencii civilných lietadiel štátu, s výnimkou tých, ktoré tento štát považuje za lietadlá vo svojej službe, buď trvalo alebo dočasne.

Termín civilné lietadlá sa vzťahuje na širokú škálu komerčných a nekomerčných lietadiel, ktoré nie sú vo vojenskej službe. Patria sem dopravné lietadlá, biznis lietadlá, lietadlá na vyhliadkové lety, tréningové lietadlá, letecké taksíky a ďalšie druhy lietadiel, ktoré slúžia pre civilné účely. Tieto lietadlá sú zapisované do štátneho evidenčného systému, kde sa ukladajú dôležité informácie o ich vlastníkoch, technických parametroch a historických údajoch.

Vlastníctvo civilných lietadiel môže byť v rukách súkromných osôb, leteckých spoločností, leteckých klubov alebo iných komerčných alebo nekomerčných entít. Tieto lietadlá sa využívajú na prepravu cestujúcich, nákladu alebo na rôzne lety pre rekreačné a profesionálne účely.

Pre civilné lietadlá platia špecifické pravidlá, predpisy a bezpečnostné normy, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečnosť a spoľahlivosť civilného letectva. Organizácie ako Medzinárodná občianska letecká organizácia (ICAO) a miestne civilné letecké úrady sú zodpovedné za dohľad nad civilnými lietadlami a zabezpečenie ich bezpečného prevádzkovania.

Civil Aircraft means any aircraft on the civil register of a State, other than those which that State treats as being in the service of the State, either permanently or temporarily.

Civilní letadla znamená jakákoliv letadla zapsaná v rejstříku civilních letadel státu kromě těch letadel, s nimiž tento stát zachází jako by byla v jeho službách buď trvale nebo přechodně.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *