Odlet

Pri príprave na vzlet premiestnite vrtuľník tak ďaleko od prekážok v smere vzletu, ako je to možné, aby ste získali čo najviac priestoru pre vzlet. Uveďte vrtuľník do nízkeho visenia, aby ste mohli maximálne využiť prízemný efekt a vykonajte kontrolu výkonu motora. Všimnite si rozdiel medzi maximálnym výkonom a požadovaným. Je to výkon dostupný pre vzlet a určuje typ vzletu, ktorý môžete vykonať.

Ideálna vzletová rovina by mala viesť v čo najmenšom uhle nad prekážkami pri dodržaní bezpečného odstupu od prekážok. Táto vzletová rovina umožňuje odlet pri použití najmenšieho potrebného výkonu motora. Udržanie rezervy výkonu minimalizuje možnosť prekročenia povoleného uhlu nábehu listov nosného rotora. Po preletení prekážok sa presvedčte, že je nastavený výkon motora pre stúpanie a upravte polohu vrtuľníka pre jeho najlepšie stúpanie. Skontrolujte priestor.

Musíte určiť, či uhol vzletovej roviny postačí na bezpečné preletenie prekážok pred Vami. Mnoho krát budete musieť vykonať vertikálny vzlet kvôli výške alebo blízkosti prekážok. Inštruktor Vám ukáže rôzne techniky odletu a tak, ako budete získavať letové skúsenosti, budete schopný určiť, ktorá technika je pre určitý vzlet najvhodnejšia. V tomto bode výcviku sa uistite, že si nezvolíte vzletovú rovinu v blízkosti prekážok, iba ak ste predtým získali prídavný vztlak alebo rýchlosť pre stúpanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥