Prvotný vysoký prieskum plochy

Vysoký, alebo prvotný prieskum plochy: Vašim úplne prvým krokom by mala byť voľba oblasti na pristátie. V tomto momente by ste mali vykonať kontrolu prístrojov a rezervného výkonu motora (rozdiel medzi maximálnym a nastaveným výkonom). To Vám naznačí, akú veľkú obmedzenú plochu budete potrebovať pre bezpečný vzlet. Pamätajte si, že pre vzlet v obmedzenom priestore bude potrebný väčší výkon, než pre pristátie na ňom.

Počiatočný prieskum by ste mali vykonať miernou zákrutou na tú stranu, z ktorej máte lepší výhľad z Vášho miesta. Prieskumný prielet vykonávajte rýchlosťou asi 80-130 km/hod. (50-80 MPH = 43-69 KTS) okolo plánovaného miesta pristátia. Rýchlosť by mala byť taká, aby Vám umožnila dobrý výhľad na celú plochu plánovaného pristátia. Výška počiatočného prieskumu by mala byť asi 300 m (1000 ft) nad zemou. Ak však už letíte vo výške 150 m (500 ft) nad zemou, môžete zvážiť kombináciu vysokého a nízkeho prieskumu plochy do jedného. Kombinovanie týchto dvoch prieskumov sa s rastom Vašich schopností stane normálnym postupom.

Pri vysokom prieskume by ste mali zvážiť tieto faktory:

  • a) Vhodnosť plochy. Rozhodnite sa, že zvolená plocha stojí za bližší prieskum a že v danom momente nie je v dohľade vhodnejšia.
  • b) Dostupný výkon. Veľkosť a “hĺbka” obmedzeného priestoru, ktorú môže Váš vrtuľník bezpečne zvládnuť bude rôzna podľa hustoty vzduchu a celkovej hmotnosti, ktorá určuje dosiahnuteľný výkon.
  • c) Rýchlosť vetra. Ak ste spokojný s výsledkom vysokého prieskumu plochy, sklesajte nižšie a presvedčte sa, že plocha je naozaj vhodná a vyberte si najlepší spôsob priblíženia a pristátia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥