Manévrovanie

Počas pristávania na svahu je chvostový rotor značne zraniteľný. Nesmiete zabúdať, že chvostový rotor je v určitej vzdialenosti za Vašim chrbtom a musíte dbať na to, aby ste ním pri manévrovaní nezasiahli prekážky, alebo samotný svah. To je obzvlášť dôležité, keď vykonávate otáčanie vo visení, alebo keď pristávate hore alebo dole svahom. Keď budete musieť zatáčať v blízkosti svahu, vždy odkláňajte chvost od svahu. Rešpektovanie tohto pravidla zmenší možnosť poškodenia chvostového rotora.

Manévrovanie pri pristávaní na svahu

Pri pristávaní na svahu je dôležité venovať osobitnú pozornosť chvostovému rotoru. Chvostový rotor je umiestnený za pilotom a je zraniteľný vzhľadom na blízkosť prekážok a samotného svahu. Pri vykonávaní manévrov je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia chvostového rotora.

Otáčanie vo visení a pristávanie hore alebo dole svahom

Pri otáčaní vo visení alebo pristávaní hore alebo dole svahom je potrebné dbať na bezpečný odstup chvostového rotora od prekážok a svahu. Je nevyhnutné, aby ste sa uistili, že chvostový rotor nie je v blízkosti prekážok alebo svahu, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri týchto manévroch je dôležité dodržiavať nasledujúce opatrenia:

  • Pri otáčaní vo visení sa uistite, že chvostový rotor je dostatočne vzdialený od prekážok a svahu. Odkláňajte chvostový rotor od svahu, aby ste minimalizovali riziko kontaktu s prekážkami.
  • Pri pristávaní hore alebo dole svahom dodržujte bezpečný odstup chvostového rotora od svahu. Uistite sa, že chvostový rotor nie je v tesnej blízkosti svahu, aby ste predišli jeho kontaktu s povrchom.

Ostatné zásady pri manévrovaní

Okrem otáčania vo visení a pristávania na svahu existujú aj ďalšie zásady, ktoré by ste mali dodržiavať pri manévrovaní v blízkosti svahu:

  • Vždy dodržiavajte bezpečný odstup chvostového rotora od prekážok a svahu.
  • Dávajte pozor na svah aj počas iných manévrov, ako sú zatáčky alebo iné pohyby v blízkosti svahu.
  • Buďte ostražití a dodržiavajte všetky bezpečnostné postupy pri lietaní v blízkosti prekážok a svahu.
  • Rešpektovanie týchto pravidiel a opatrení pomôže minimalizovať riziko poškodenia chvostového rotora a zabezpečiť bezpečné manévrovanie na svahu. Vždy pamätajte na svoju polohu vzhľadom k svahu a prekážkam a prispôsobte svoje manévre, aby ste minimalizovali riziko kontaktu s chvostovým rotorom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥