RHM

DDM – Rozdiel v hĺbke modulácie (Difference in depth of modulation) predstavuje dôležitý parameter v leteckej komunikácii, najmä v súvislosti s navigačnými tónmi presného pristávacieho …

Procesné riadenie

Procedurálne riadenie je termín, ktorý sa používa na označenie situácie, kedy informácie získané z prehľadového systému ATS (Air Traffic Services) nie sú požadované na poskytovanie …

Pohon príslušenstvo

Pohon príslušenstvo označuje akúkoľvek hnacie hriadeľ alebo montážnu podložku, ktoré sú súčasťou pomocnej energetické jednotky a slúžia na odber energie na pohon príslušenstva, komponentov alebo …

Plnenie paliva

Plnění paliva, známé aj pod anglickým výrazom Fuel availability, je kritickým aspektom v leteckej doprave, ktorý zabezpečuje, že lietadlo má dostatočné množstvo paliva na plánovaný …

CRC Skratka

Cyclic Redundancy Check, skratka CRC, predstavuje matematický algoritmus, ktorý je používaný na detekciu a opravu chýb v digitálne vyjadrovaných údajoch. Tento algoritmus je nesmierne dôležitý …

Tlmenie kritickej

Kritické tlmenie je letecký odborný výraz, ktorý sa v slovenčine prekladá ako Tlmenie kritickej. Označuje špecifickú vlastnosť systému druhého rádu, kde je tlmenie nastavené na …

Parkovacie, parkovanie

Vo svete leteckej dopravy je termín parking v slovenčine ekvivalentný s parkovací alebo parkovanie. Tento výraz sa používa na označenie miesta alebo oblasti na letisku, …

Lievikovitý oblak

V leteckom odbore sa termín funnel cloud v slovenčine prekladá ako nálevkovitý oblak. Tento výraz sa používa na opis atmosférického javu, ktorý môže signalizovať vznik …

Brzdiaci účinok

V leteckom odbore je termín brzdiaci účinok označený ako braking action. Tento výraz sa používa na charakterizáciu schopnosti povrchu dráhy na letisku brzdiť pohyb lietadla …

Lety klzákov

Lety kluzáků, známé také jako kluzákové létání nebo planérové létání, je fascinující disciplína v oblasti letecké dopravy. V tomto type letectví pilotuje kluzák, což je …

Stupne Celzia

Stupne Celzia, známe tiež ako stupne Celsiusa alebo centigrády, sú jednotkou merania teploty v medzinárodnom mernom systéme (SI). Táto teplotná mierka je pomenovaná po švédskom …

Oprava / zmena AIP

Oprava/Zmena AIP (AIP Amendment) predstavuje oficiálny dokument, ktorý obsahuje zmeny, doplnenia alebo opravy v platnej leteckej informačnej publikácii (AIP – Aeronautical Information Publication). AIP je …

ŠTÁT UDALOSTI

Termín ŠTÁT UDALOSTI je letecký odborný výraz, ktorý označuje štát alebo územie, na ktorom sa udiala letecká nehoda alebo incident. Tento termín je kľúčovým faktorom …

Stavba, budova

V leteckom odbore je termín stavba alebo budova dôležitým pojmom, ktorý sa týka štruktúr, ktoré sú súčasťou leteckého prostredia. Tieto štruktúry sú nevyhnutné pre správne …

Minimum paliva

V leteckom odbore sa používa termín Minimum paliva na označenie situácie, keď sa zásoba paliva v lietadle dostala do stavu, kedy je prijateľné len veľmi …

Metrické tony

Metrické tony sú štandardná jednotka hmotnosti v metrickom systéme. V anglickom leteckom odbornom jazyku sa tieto jednotky označujú ako Metric Tonnes. Metrická tonna je ekvivalentom …

Vzdialenosť DR

V leteckom kontexte je termín Vzdialenosť (Distance) dôležitým merateľným aspektom navigácie a pozície letadla. Vzdialenosť je kľúčovým faktorom pri plánovaní letu, sledovaní trasy, výpočte času …

Vstupný impulz

V leteckom kontexte je termín Pulse Input prekladaný ako Vstupný impulz. Jedná sa o dôležitý technický pojem v riadiacom systéme letadla, ktorý označuje náhly vstup …

Bod A systému ILS

Termín ILS Bod A označuje špecifický bod leteckého navigačného systému ILS (Instrument Landing System). Tento bod sa nachádza na sestupovej čiare ILS vzdialenej 7,5 km …

ADS-C dohoda

Termín ADS-C dohoda (ADS-C agreement) je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje plán hlásení, ktorý stanovuje podmienky pre hlásenie údajov Automatic Dependent Surveillance-Contract (ADS-C). …

Kurz alebo záhlavie

Letecký Odborný Výraz: Kurz nebo Záhlaví Termín kurz alebo záhlaví je v leteckom žargóne používaný na označenie smeru, ktorým je lietadlo orientované vo vzduchu. Je …