Preukázať

Preukázať znamená dokázať fyzickým testovaním za podmienok uvedených v Prílohe 1 k JARAPU (Jednotné pravidlá pre prevádzku lietadiel na verejnom používaní).

V leteckom kontexte je dôležité mať možnosť preukázať určité vlastnosti, schopnosti alebo bezpečnostné normy lietadla. To sa robí prostredníctvom fyzických testov, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že lietadlo je schopné plniť svoje určené funkcie za rôznych podmienok. Tieto testy sú stanovené v podrobnostiach v Prílohe 1 k JARAPU, ktorá je dôležitým dokumentom určujúcim štandardy a požiadavky na prevádzku lietadiel na verejnom používaní.

Proces preukazovania je dôležitý pre získanie certifikátov a povolení na prevádzku lietadiel. Organizácie, ktoré vyrábajú, údržbu alebo prevádzkujú lietadlá, musia dokázať, že ich lietadlá sú bezpečné, spoľahlivé a schopné plniť všetky potrebné požiadavky. To sa dosahuje prostredníctvom dôkladných fyzických testov a overení, ktoré sa vykonávajú za špecifikovaných podmienok uvedených v príslušných leteckých predpisoch.

Demonstrate means to prove by physical test under the conditions specified in Appendix 1 of JARAPU.

Prokázat znamená prokázat zkouškou za podmínek specifikovaných v Dodatku 1 předpisu JARAPU.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥