Pozemná príprava 1b

Cieľ

Zopakovať a overiť vedomosti z materiálnej časti vrtuľníka ROBINSON R-22. Doba prípravy je 4 hodiny.

Metodika

V prvej časti zopakujte technické údaje o vrtuľníku R 22 a tiež rozmiestnenie jednotlivých agregátov. Inštruktor spolu s technikom poukážu na dôležité údaje o vrtuľníku. Ukážu protipožiarnu priehradku a upozornia na jej význam. Taktiež dôrazne upozornia na spôsob manipulácie s nosným rotorom a jeho fixovanie. Rozmiestnenie jednotlivých agregátov ukazujú priamo na vrtuľníku. Na popis činnosti jednotlivých inštalácií využívajú schémy a inštalácie priamo na vrtuľníku. Zistené nedostatky a nejasnosti ihneď vysvetľujú.

Inštruktor, prípadne s technikom podrobne opíšu jednotlivé hlavné podskupiny vrtuľníka.

Žiaci musia po skončení tejto pozemnej prípravy ovládať prebranú látku a inštruktor v priebehu pozemnej prípravy preskúša: vedomosti o draku, motore, jednotlivých agregátoch, elektro a rádiotechnického vybavenia vrtuľníka.

Výsledok preskúšania ako aj absolvovanie pozemnej prípravy zapíše do pracovnej knižky žiaka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥