Robinson R22 – časť 1


Predletová prehliadka je dôležitou súčasťou prípravy na let s vrtuľníkom Robinson R22. Táto prehliadka slúži na kontrolu a overenie technickej a operačnej spôsobilosti vrtuľníka pred vykonaním letu. Nasledujú niektoré základné kroky, ktoré by mali byť súčasťou predletovej prehliadky R22:

Vizuálna kontrola: Skontrolujte všeobecný stav vrtuľníka, vrátane trupu, krídla, rotorov, chvostových plôch a podvozku. Vyhľadajte prípadné viditeľné poškodenia, úniky oleja alebo iné anomálie.

Kontrola paliva: Overte množstvo paliva v nádržiach a zabezpečte, aby palivový systém nebol nijak poškodený alebo únikový.

Kontrola motoru: Skontrolujte motorový priestor a overte, či nie sú viditeľné žiadne príznaky úniku oleja alebo iné problémy. Skontrolujte stav a čistotu vzduchového filtra.

Kontrola elektrického systému: Skontrolujte batérie, palubné osvetlenie a prístroje. Uistite sa, že elektrický systém je v prevádzkyschopnom stave.

Kontrola riadiaceho systému: Skontrolujte správnosť a plynulosť pohybu riadiacich prvkov, ako sú pedály, páka cykliky a páka cykliky. Uistite sa, že riadiaci systém nevykazuje žiadne príznaky opotrebenia alebo poškodenia.

Kontrola avioniky: Skontrolujte správnosť a fungovanie avioniky, vrátane rádiového komunikačného systému, navigačných prístrojov a prístrojov na meranie letu.

Toto sú len základné kroky predletovej prehliadky pre vrtuľník Robinson R22. Je dôležité dodržiavať stanovené postupy a konzultovať s príslušnými príručkami a manuálmi pre tento konkrétny model vrtuľníka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥