Kúrenie a ventilácia

Vetracie klapky sú umiestnené v každých dverách a v nosovej časti vrtuľníka. Vetracie klapky vo dverách sa otvárajú a zatvárajú pomocou stredného čapu dvoch ramien súpáčia. Zatlačením na stredný čap bude klapka zavretá a zaistená v zavretej polohe. Pri visení môžete klapky otvoriť maximálne, za dopredného letu len jednu alebo len čiastočne podľa potreby. Vstup čerstvého vzduchu nosom vrtuľníka sa otvára zatiahnutím za ovládač VENT na čele konzoly prístrojovej dosky. Ventiláciu čelným vetraním môžete použiť pre odstránenie zahmlenia predného skla pri doprednom lete.

Vykurovanie kabíny sa montuje ako dodatočné zariadenie. Pozostáva z elektrického ventilátora na ľavej strane motorového priestoru, výmenníka tepla na tlmiči výfuku, ovládacej klapky na požiarnej stene vo vnútri pilotného batožinového priestoru a zo spojovacej hadice medzi jednotlivými dielmi. Ovládanie ventilátora i klapky sú umiestnené na prednom okraji pilotného sedadla. Spínač zapína ventilátor a kúrenie sa riadi pomocou klapky, ktorá usmerňuje kúrenie priamo do pilotného priestoru, alebo von mimo palubu na spodnej strane kabíny.

POZOR: Keď nepoužívate kúrenie, alebo v prípade požiaru motora, musí byť kúrenie v polohe zatvorené, pre utesnenie kabíny od motorového priestoru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥