Pojezdová dráha

Termín Pojezdová dráha v leteckom odbore označuje špecifický vymezený pás na pozemnom letisku, ktorý je určený pre pojíždenie letadiel a slúži na spojenie rôznych častí letiska medzi sebou. Pojezdové dráhy zohrávajú kľúčovú úlohu v leteckej doprave tým, že umožňujú plynulý pohyb lietadiel po pozemnom letisku bez nutnosti použitia vzletových či pristávacích dráh.

Pojezdová dráha sa skladá z niekoľkých častí, z ktorých každá má špecifické účely a funkcie:

  1. Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane): Táto časť pojezdovej dráhy je súčasťou odbavovacej plochy a slúži na prístup lietadiel k stánkom. Je špecificky označená a určená len pre pojíždenie k odbavovacím stánkom, kde sa lietadlá pripravujú na nástup alebo výstup pasažierov.
  2. Pojezdová dráha na odbavovacej ploche (Apron taxiway): Táto časť pojezdovej dráhy je umiestnená na odbavovacej ploche a slúži na pohyb lietadiel po tejto časti letiska. Odbavovacia plocha je miesto, kde sa lietadlá nachádzajú počas prípravy na let, odstavenia alebo nakládky nákladu.
  3. Pojezdová dráha pre rýchle odbočenie (Rapid exit taxiway): Táto časť pojezdovej dráhy je pripojená k hlavnej vzletovej/pristávacej dráhe (RWY) pod ostrým uhlom. Je navrhnutá tak, aby umožnila pristávajúcim lietadlám odbočiť pri vyšších rýchlostiach, čo pomáha minimalizovať dobu, počas ktorej je hlavná dráha obsadená. To zvyšuje efektívnosť letiska a umožňuje rýchlejšie postupovať ďalším letom.

Pojezdové dráhy sú dôležitou súčasťou infraštruktúry pozemných letísk a sú dôkladne plánované a konštruované s cieľom zabezpečiť bezpečné a plynulé pohyby lietadiel. Ich správne označenie a údržba sú kľúčové pre bezpečnú prevádzku na letisku a zabezpečujú, že letecké operácie prebiehajú spoľahlivo a efektívne.

Pojezdová dráha (specifikovat) – Taxiway(s) (specify)

Vymezený pás na pozemním letišti, zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou, zahrnující pojezdový pruh, pojezdovou dráhu na odbavovací ploše a pojezdovou dráhu pro rychlé odbočení

Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou, zahrnující: a) Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) – část odbavovací plochy určená jako pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním. b) Pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron taxiway) – část systému pojezdových drah umístěná na odbavovací ploše umožňující průjezd odbavovací plochou. c) Pojezdová dráha pro rychlé odbočení (Rapid exit taxiway) – pojezdová dráha připojená k RWY v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letounům odbočit při vyšších rychlostech, než jaké dosahují na jiných výjezdech na pojezdové dráhy a tím snížit na minimum dobu obsazení dráhy.

Komentáre k článku Pojezdová dráha (8)

  1. Modernizácia pojezdových dráh môže výrazne prispieť k bezpečnosti, pretože zlepšuje podmienky pre štart a pristátie.

  2. Vybavenie pojezdových dráh systémami na znižovanie rizika kolízií môže výrazne zlepšiť celkovú bezpečnosť letiska.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥