Ohrev karburátora

Keď sú známe, alebo predpokladané podmienky pre tvorbu námrazy v karburátore ako je hmla, dážď, vysoká vlhkosť alebo prevádzka nízko nad vodou, použite ohrev karburátora nasledovne:

Počas letu alebo visu s plniacim tlakom nad 18 inch. použite ohrev karburátora toľko, koľko je treba pre udržanie teploty vzduchu do karburátora mimo žltý oblúk na ukazovateli. Ak aj napriek tomu dôjde k poklesu plniaceho tlaku či dokonca otáčok, použite úplné otvorenie ohrevu karburátora na dobu asi 1 minúty a sledujte vzostup plniaceho tlaku alebo otáčok. Behom autorotácie alebo znížení výkonu pod 18 inch. plniaceho tlaku, použite úplný ohrev karburátora bez ohľadu na teplotu vzduchu v karburátore. Po obnovení výkonu vráťte ovládač do polohy úplne chladný, alebo do polohy čiastočného ohrevu.

POZOR: Teplota vzduchu v karburátore má účinok (význam) iba pri plniacom tlaku nad 18 inch. V klesaní, alebo v autorotácii v podmienkach priaznivých pre tvorbu námrazy v karburátore neberte do úvahy stupne teploty a použite plného ohrevu.

Následky pôsobenia námrazy v karburátore

Zamŕzanie karburátora vzniká pri určitých stavoch vlhkosti v atmosfére pri teplotách od -6 až do +32oC. Vtedy sa môže v nasávacom systéme utvoriť ľad. Náhle ochladenie v sacom systéme, ktorý používa plavákový typ karburátora, je zapríčinené pohlcovaním tepla zo vzduchu počas vyparovania paliva a čiastočne expanziou vzduchu cez hrdlo karburátora. Ako výsledok týchto dvoch vplyvov sa teplota v hrdle karburátora môže znížiť až o 21oC pod teplotu nasávaného vzduchu. Ak tento vzduch obsahuje veľa vlhkosti, ochladenie zapríčiní vytvorenie ľadu v karburátore. Tento ľad môže zapríčiniť pokles výkonu motora a nakoniec aj jeho zastavenie. Príznaky vytvárania ľadu v karburátore sú pokles plniaceho tlaku a kolísanie otáčok motora. Aby sa zabránilo vytváraniu ľadu v karburátore, vrtuľníky s motorom bez priameho vstrekovania (teda aj vrtuľník ROBINSON R-22), sú vybavené zariadením, ktoré ohrieva vzduch pred vstupom do karburátora. Sú tiež vybavené prístrojom, ktorý signalizuje teplotu v karburátore a vytváranie ľadu.

Možnosť vytvárania ľadu v karburátore sa dá zistiť pomocou prístroja ukazujúceho teplotu v karburátore. Zabrániť sa jej dá zapnutím ohrievača ešte pred tým, ako sa ľad začne tvoriť.

Avšak ak sa už ľad začal tvoriť, treba zapnúť ohrievač karburátora na maximum. Zapnutie ohrievača na maximum spočiatku zapríčiní pokles výkonu motora a kolísanie otáčok. Ohriaty vzduch prechádzajúci sacím systémom roztopí ľad, ktorý prejde cez motor ako voda a zapríčiní pokles výkonu motora a kolísanie jeho otáčok. Napriek dočasnému poklesu výkonu motora a kolísaniu otáčok, pri nastavenom cestovnom režime, nemôže dôjsť k poškodeniu motora. Pri použití ohrievača karburátora motor stráca asi 9 % výkonu z dôvodu zníženej objemovej hustoty ohriateho vzduchu a zníženej rýchlosti pritekajúceho vzduchu. Ohrievač karburátora taktiež vytvára bohatšiu zmes, čo môže zapríčiniť kolísanie otáčok najmä pri nastavení ohrievača karburátora na maximum a zvýšenie výkonu motora oproti pôvodne nastavenému. Námraza v karburátore sa dá predvídať, alebo obísť, ak budete dodržovať nasledujúce zásady:

 • 1. Pri spúšťaní motora nastavte ohrievač karburátora na cold, aby ste sa vyhli poškodeniu karburátora;
 • 2. Keď je relatívna vlhkosť vzduchu a teplota rosného bodu pod +27oC, zapnite ohrievač karburátora ešte pred vzletom. Počas visenia nepoužívajte ohrievač z dôvodu zvýšenej požiadavky na výkon motora.
 • 3. Vyhnite sa používaniu ohrievača karburátora počas vzletu, pretože môže zapríčiniť detonácie v motore a tým jeho poškodenie. Výnimočne sa toto pravidlo môže porušiť na mieste vzletu s veľmi nízkou teplotou.
 • 4. Buďte vždy opatrný a po vzlete sledujte príznaky námrazy na karburátore obzvlášť vtedy, keď sú príznaky vlhkosti očividné.
 • 5. Ak máte podozrenie na vznik námrazy, okamžite nastavte ohrievač na maximum. Dávajte pozor na straty výkonu motora a potom na zvýšenie jeho výkonu, keď sa ľad rozpustí.
 • 6. Kritická teplota sa môže vyskytnúť aj pri teplote +38oC a 5O% vlhkosti. Zvýšte pozornosť pri kombinácii teploty pod +27oC a vysokej relatívnej vlhkosti. Možnosť vzniku námrazy na karburátore klesá:
  • a) pri teplotách pod OoC, pretože vlhkosť klesá so zmenšujúcou sa teplotou
  • b) pri teplotách pod -10oC, pretože ľadové kryštáliky neškodne prechádzajú cez karburátor
 • 7. Počas malého poklesu výkonu, keď už je na karburátore námraza, alebo keď máte na to podozrenie, nastavte ohrievač karburátora na maximum a polohu páky kolektívu upravte tak, aby sa v motore vytváral dostatok tepla na rozpustenie ľadu. Toto pravidlo platí pre väčšinu typov vrtuľníkov. Napriek tomu odporúčame, aby ste si preštudovali postupy pri vzniku námrazy v letovej príručke vrtuľníku ROBINSON R-22. Mali by ste pamätať na to, že keď vzduch obsahuje ľadové kryštáliky, ohrievač karburátora by mohol zapríčiniť námrazu na karburátore tým, že ich roztopí a následne sa zvýši vlhkosť v karburátore. Nie je pravdou, že na výkon motora nevplýva zapnutie, alebo vypnutie ohrievača. Ak by to bola pravda, výrobcovia motorov by navrhovali motory tak, aby ohrievaný vzduch trvalo prúdil do karburátora. Výrobcovia to však nerobia, pretože použitie ohrievača karburátora za normálnych atmosférických podmienok zapríčiňuje:
  • a) pokles výkonu motora
  • b) zvýšenie spotreby paliva.

S poklesom teploty klesá aj vplyv ohrievača na výkon motora. Motor vrtuľníka ROBINSON R-22, prevádzkovaný za veľmi nízkych teplôt, môže vyžadovať použitie ohrievača pre zabezpečenie primeranej reakcie škrtiacej klapky motora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *