sklzové rovina

Glideslope, alebo inak nazývaná sklzová rovina, je dôležitým prvkov v leteckej navigácii, najmä počas pristátia. Táto navigačná pomôcka pomáha pilotom udržiavať optimálny zostupný uhol počas …

rozpätie krídel

V leteckom priemysle sa termín wing span prekladá ako rozpätie krídel a predstavuje kľúčový parameter pre každé lietadlo. Rozpätie krídel je horizontálna vzdialenosť medzi koncovými …

sekunda, sekundy

V leteckom odbore je termín sekunda (anglicky second) základnou jednotkou merania času v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jedná sa o jednu z najmenších jednotiek času, …

Passenger s

Cestujúci – Passenger(s) Cestujúci je termín používaný v leteckom priemysle na označenie ľudí, ktorí cestujú na palube lietadla z jedného miesta na druhé. Bez ohľadu …

Hlavný rotor y

Hlavný rotor (alebo hlavné rotory) predstavuje rotor alebo rotory, ktoré poskytujú hlavný vztlak rotorovému lietadlu. Je to kľúčový časť konštrukcie helikoptéry alebo iného rotorového lietadla. …

Stav mora

V leteckých termínoch sa pojem Stav mora používa na označenie aktuálnych podmienok mora na určitom mieste alebo v určitom období. Tento údaj je dôležitý pre …

Sekunda

Letecký Odborný Výraz: Sekunda (Second) Sekunda je základná jednotka času v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Presnejšie, sekunda je definovaná ako doba rovnajúca sa 9 192 …

S

Písmeno S je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda NATO, slúži ako rádiotelefónna …

Š

Písmeno Š je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej …

námorná pechota

U. S. Marine Corps, zvaný aj námorná pechota Spojených štátov (USMC), je jednou zo šiestich vetiev ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Námorná pechota je špeciálna …

milisekundy

Milisekunda (ms) je jednotka merania času, ktorá predstavuje tisíc častí jednej sekundy. Je to krátka, ale dôležitá jednotka v rôznych oblastiach, vrátane leteckého priemyslu. V …