Siemens

Siemens (označovaný symbolom S) je jednotka elektrickej vodivosti, ktorá meria schopnosť látky vodiť elektrický prúd. Je definovaný ako vodivosť vodiča, v ktorom napätie 1 volt vyvolá prúd 1 ampér.

Táto fyzikálna jednotka je pomenovaná po nemeckom vynálezcovi a inžinierovi Ernstovi Wernerovi von Siemensovi, ktorý mal významný vplyv na rozvoj elektrotechniky v 19. storočí. Siemens je základným meradlom pre vodivosť látok a materiálov. Vyjadruje schopnosť látky prenášať elektrický náboj, pričom vyššia hodnota Siemens znamená lepšiu vodivosť.

Pre praktické aplikácie sa Siemens často používa na hodnotenie vodičov, polovodičov a izolantov. Má kľúčový význam pri návrhu a hodnotení elektrických obvodov, elektronických zariadení a systémov. V elektrickej inžinierii sa Siemens používa na určenie efektívnosti vodivých materiálov a zabezpečuje, aby elektrický prúd bol schopný bez problémov prechádzať cez daný materiál.

Pri výpočtoch a analýzach elektrických obvodov je pochopenie a správne používanie jednotky Siemens nevyhnutné pre inžinierov a vedcov, ktorí pracujú v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Siemens je elektrická vodivost vodiče, v němž napětí 1 V vyvolá proud 1 A.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥