Kvalita údajov

Kvalita údajov Kvalita údajov predstavuje stupeň alebo úroveň spoľahlivosti, že poskytované údaje spĺňajú požiadavky ich používateľa pokiaľ ide o presnosť, rozlišovaciu presnosť (rozlíšenie) a integritu. …

Komponent

Letecká súčiastka Letecká súčiastka predstavuje akúkoľvek časť lietadla, vrátane komponentov, ktoré tvoria jeho štruktúru, pohonné systémy a/alebo operačné/núdzové vybavenie. Tieto súčiastky sú základnými stavebnými blokmi, …

hmotnosť paliva

Hmotnosť paliva Hmotnosť paliva je kľúčový technický parameter vrtuľníka, ktorý označuje hmotnosť paliva, ktoré je vrtuľník schopný prenášať. Táto hmotnosť sa meria v kilogramoch (kg) …

variometer

Stúpavostný indikátor Stúpavostný indikátor je letecký prístroj, ktorý poskytuje informácie o momentálnej zmene výšky, čo znamená rýchlosť stúpania alebo klesania vrtuľníka. Tento prístroj sa používa …

Magnetické stupne

Magnetické stupne Magnetické stupne sú merané v stupňoch na základe magnetického severu, ktorý sa líši od geografického severu v dôsledku zemských magnetických anomálií. Magnetický sever …

Ľadové kryštáliky

Ľadové kryštáliky Ľadové kryštáliky, známe aj ako diamantový prach, predstavujú veľmi malé rozptýlené ledové krystalky alebo jehličky vo vzduchu. Tieto mikroskopické častice tvoria atmosférický jav …

Dráha pre rolovanie za letu

Letová taxi dráha Letová taxi dráha je špecifickým úsekom letiska, ktorý je vyhradený pre rolovanie vrtuľníkov vo vzdušnej blízkosti zeme. Tento pás na zemi je …

Súčasná hladina

Současná hladina Současná hladina je termín používaný v leteckom prostredí na označenie aktuálneho stupňa nebezpečenstva alebo intenzity meteorologických javov v okolí letiska alebo vo vzdušnom …

SNOWTAM

SNOWTAM SNOWTAM je špeciálna séria NOTAM (Notice to Airmen) oznamujúca špecifickým spôsobom prítomnosť alebo odstránenie nebezpečných podmienok spôsobených snehom, ľadom, rozbreteným snehom alebo stojatou vodou …

Magnetický

Magnetický Magnetický je významný letecký odborný termín, ktorý sa týka orientácie, merania a navigácie v priestore pomocou magnetického poľa Zeme. Magnetický v kontexte leteckej dopravy …

Kmitočet

Kmitočet Kmitočet je základný letecký odborný výraz, ktorý označuje počet oscilácií alebo cyklov za jednu sekundu vo vlnovom spektre. Meria sa v jednotkách Hertz (Hz), …

Cestujúci

Cestujúci Cestujúci je letecký odborný termín, ktorý označuje osobu alebo skupinu osôb, ktoré sú na palube lietadla alebo iného dopravného prostriedku počas letu alebo cesty. …

Prerušený vzlet

Prerušený vzlet Prerušený vzlet je letecký odborný termín, ktorý sa vzťahuje na situáciu, keď lietadlo alebo vrtuľník zastaví pokus o vzlet po zahájení tohto manévru. …

Geodetická výška

Geodetická výška Geodetická výška je letecký odborný výraz, ktorý označuje výšku meranú vo vzťahu k referenčnému elipsoidu Zeme. Je to hodnota, ktorá sa získava meraním …

AgustaWestland

AgustaWestland AgustaWestland je renomovaný taliansky výrobca vrtuľníkov so svetovým uznávaním v leteckom priemysle. Spoločnosť AgustaWestland sa špecializuje na návrh, vývoj a výrobu širokej škály vrtuľníkov, …

Vzdialenosť DME

Vzdialenosť DME – DME Distance Vzdialenosť DME (Distance Measuring Equipment) predstavuje šikmú vzdialenosť od zdroja signálu DME k prijímacej anténe. DME je rádiový navigačný systém, …

ručná prehliadka

Ručná prehliadka – Hand Search Ručná prehliadka je dôležitý proces v leteckej bezpečnosti, ktorý sa používa na dôkladné preskúmanie osobných vecí, batožiny alebo nákladu na …

Machovo číslo

Machovo číslo – Mach Number Machovo číslo, značené písmenem M, je důležitým leteckým parametrem, který udává poměr mezi skutečnou rychlostí letadla a rychlostí zvuku ve …

Bod C systému ILS

ILS Bod C – ILS Point C ILS Bod C, zkráceně ILS Point C, je klíčovým prvkem přistávacího systému ILS (Instrument Landing System) v letectví. …

Traťová mapa

Traťová mapa (následuje jméno/název) – Enroute chart (followed by name/title) Traťová mapa, známa aj pod anglickým názvom Enroute chart, je dôležitým nástrojom v leteckej navigácii. …

Poradná trať

Poradná trať – Advisory route Poradná trať je stanovená trasa, na ktorej je k dispozícii letová poradná služba. Je dôležitým prvkom v riadení letovej prevádzky, …