Štandard, štandardný

Štandard – Štandardný Štandard je dôležitým pojmom v leteckom priemysle a odkazuje na súbor pravidiel, normatívov a technických špecifikácií, ktoré určujú minimálne požiadavky na bezpečnosť, …

Prístrojová doba

Prístrojová doba – Instrumentálna doba Prístrojová doba, známa aj ako pozemná prístrojová doba, je kľúčovým pojmom v leteckej terminológii, ktorý sa týka času stráveného lietadlom …

Prevodné vrstva

Prevodná vrstva – Transition Layer Prevodná vrstva predstavuje vzdušný priestor medzi prevodnou nadmorskou výškou a prevodnou hladinou. Je to kľúčový pojem v leteckej terminológii, ktorý …

Praporová poloha

Praporová poloha – Feathered Pitch Praporová poloha označuje nastavenie uhla listov vrtule, ktoré je špecifikované v príslušnej príručke pre vrtuľu. Toto nastavenie, keď lietadlo letí …

Miesto určenia

V leteckej doprave zohráva významnú úlohu pojem Místo určení alebo v angličtine Destination. Tento termín označuje konkrétne miesto, kam je let lietadla naplánovaný a kde …

Kritický motor

Kritický motor je termín používaný v leteckom priemysle na označenie motora, ktorého zlyhanie by najviac nepriaznivo ovplyvnilo výkonnosť alebo ovládateľnosť lietadla. Tento výraz je kľúčový …

Zmrznutý dážď

Zmrznutý dážď, v leteckom žargóne označovaný ako Ice pellets, predstavuje atmosférický úkaz, pri ktorom padajúce kvapky dážďa zamrzajú ešte pred dosiahnutím zemského povrchu. Tento jav …

Ťažké zranenie

Ťažké zranenie, v leteckom kontexte označované ako Serious injury, predstavuje vážne poškodenie osoby, ktoré vzniklo v dôsledku letecké nehody a spĺňa niektorý z nasledujúcich kritérií: …

Pojazdový pruh

Termín Pojazdový pruh (Taxiway strip) je v leteckom odbore významným pojmom, ktorý označuje konkrétnu časť odbavovacej plochy na letisku. Táto časť je špeciálne vyhradená ako …

Vyčkávací bod

Vyčkávací bod, známy tiež ako Holding point, je definované miesto identifikované vizuálne alebo inými prostriedkami. Nachádza sa v blízkosti, kde lietadlo udržuje svoju polohu počas …

Letové hlásenie

Letové hlásenie, známe aj ako Air report, predstavuje dôležitú súčasť leteckých operácií, ktorá zabezpečuje bezpečnosť a efektívnosť leteckej dopravy. Ide o formálne hlásenie z lietadla …

Zachytenie

Letecký Odborný Výraz: Zachytenie (Arresting) Zachytenie v kontexte letectva sa týka špecifického zariadenia alebo jeho časti, ktoré sa používa na zastavenie pohybu lietadla po pristátí. …

Údržba

Letecký Odborný Výraz: Údržba (Maintenance) Údržba je kľúčovým aspektom letectva, zabezpečujúcim bezpečnosť, spoľahlivosť a dlhú životnosť lietadiel. Údržba zahŕňa širokú škálu činností, ktoré sú nevyhnutné …

Stopy, metre

Letecký Odborný Výraz: Stopy, Metre (Feet, Metres) Stopy (Feet): Stopy sú jednotkou merania vzdialenosti, ktorá sa často používa v leteckých a letectvom súvisiacich kontextoch. Jedna …

palivomer

Letecký Odborný Výraz: Palivomer (Fuel Indicator) Palivomer: Palivomer je zásadným komponentom leteckej výbavy, ktorý sa používa na meranie objemu paliva v nádržiach vrtuľníka. Je to …

hraničný priechod

Letecký Odborný Výraz: Hraničný Priechod (Border) Hraničný Priechod: Hraničný priechod je dôležitým pojmom v leteckom kontexte, označujúc akýkoľvek priechod, ktorý je oficiálne povolený na prekračovanie …

Namŕzajúcou

Namrzajúcou (Freezing) Termín namrzajúcou v leteckom kontexte sa odvoláva na teploty, pri ktorých sa kvapalina mení na pevnú látku alebo na ľad. V leteckých operáciách …

Predpoveď

Predpoveď (Forecast) V leteckom prostredí je predpoveď dôležitým nástrojom pre pilotov, dispečerov a ďalších profesionálov z letectva. Predstavuje očakávanie meteorologických podmienok na určitý časový úsek …

V údoliach

V údolích (In Valleys) V leteckom kontexte je výraz v údolích dôležitým aspektom navigácie a bezpečnosti letu. Pri leteckých operáciách môže mať terén významný vplyv …

Dokončené

Dokončeno je letecký termín, ktorý označuje, že určitá činnosť alebo úloha bola úspešne ukončená, splnená a zavŕšená podľa stanovených noriem, predpisov a očakávaní. V leteckom …