Zásielka

V leteckej doprave je termín zásielka dôležitým pojmom, ktorý označuje jeden alebo viac kusov balíkov nebezpečného tovaru, ktoré sú prijaté leteckým prevádzkovateľom od jedného odosielateľa v určitom čase a na určitom mieste (adrese). Tento príjem bol potvrdený naraz počas jedného prijatia a zásielka má byť dodaná spoločnému príjemcovi na spoločnú adresu.

Zásielky majú v leteckej doprave osobitné značenie, pretože môžu obsahovať nebezpečný tovar, ktorý podlieha špeciálnym bezpečnostným opatreniam a predpisom. Tieto zásielky sú starostlivo sledované a riadené, aby sa zabezpečila bezpečná preprava a dodanie tovaru bez akejkoľvek hrozby pre cestujúcich, posádku alebo ostatné zásielky na palube lietadla.

Konkrétne podrobnosti o zásielke môžu zahŕňať informácie o type tovaru, jeho váhe, rozmerech, špeciálnych požiadavkách na skladovanie a manipuláciu, ako aj prípadné obmedzenia alebo požiadavky na manipuláciu s daným nebezpečným materiálom.

Bezpečnosť zásielok je pre leteckú dopravu kľúčová, a preto je dôležité, aby leteckí prevádzkovatelia a všetci zainteresovaní aktéri v dodávateľskom reťazci presne vedeli, čo zásielka obsahuje, aby mohli prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti počas celého procesu od prepravy až po doručenie na miesto určenia.

Jeden nebo více kusů balíků nebezpečného zboží přijatých provozovatelem od jednoho odesílatele v určitou chvíli a na určitém místě (adrese), které bylo potvrzeno najednou při jednom přijetí a jež má být dopraveno společnému odběrateli na společnou adresu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥