proxy-karta

Proxy-karta je dôležitým bezpečnostným prvkov v leteckej prevádzke. Jedná sa o plastovú kartu s rozmermi 8,6 x 5,3 cm, ktorá obsahuje integrovaný elektronický čip. Táto karta umožňuje vedenie dôležitej evidencie o držiteľoch Identifikačných Kariet Letiska (IDC) a zároveň reguluje vstup a výstup z Veľmi Dôležitých Častí Letiska (VBP) prostredníctvom čítačiek umiestnených na rôznych miestach.

Tento technologický prístup zabezpečuje bezpečnostné normy a kontroluje prístup k citlivým oblastiam letiska. Čip na proxy-karte je naprogramovaný na špecifické oprávnenia, ktoré určujú, kam a kedy môže držiteľ tejto karty vstúpiť alebo opustiť VBP. Tieto karty sa často používajú v kombinácii s inými bezpečnostnými systémami na letiskách, čím sa zabezpečuje, že len oprávnené osoby majú prístup do kritických oblastí.

Vytvárajúc spoľahlivý systém kontroly prístupu, proxy-karty prispievajú k bezpečnosti letiska a zaručujú, že len schválené osoby majú povolenie vojsť do oblastí, kde sa vykonávajú dôležité operácie. Ich význam v moderných leteckých operáciách nemôže byť preceňovaný, a preto sú proxy-karty neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného ekosystému letiska.

Proxy-karta Je plastová karta s rozmermi 8, 6 x 5, 3 cm, obsahujúca elektronický čip, umožňujúci viesť evidenciu o držiteľoch IDC, vstup a výstup do a z VBP cez čítacie zariadenia, rozsah oprávnenia k vstupu do VBP.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥