Odraz PSR

PSR odraz (Primárny radar – PSR Blip) je dôležitý termín v svete leteckej dopravy, ktorý označuje zobrazenie polohy lietadla na radarovom displeji, ktoré je získané pomocou primárneho radaru. Primárny radar je zariadenie, ktoré vysiela rádiové signály a sleduje odrazy týchto signálov od lietadiel v blízkom okolí. V prípade PSR odrazu nejde o označený symbol na obrazovke, ale o jednoduchý bod, ktorý reprezentuje polohu lietadla na základe odrazu signálov od jeho trupu alebo iných častí.

Tento typ odrazu je jedným z hlavných spôsobov, ako sledovať pohyb lietadiel na radarových obrazovkách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zapnutý transpondér. Transpondér je zariadenie, ktoré umožňuje lietadlám posielať identifikačné informácie spolu s ich polohou, ktoré sa zobrazujú ako ciele s identifikačnými symbolmi na radare.

PSR odrazy sú dôležité pre kontrolu letovej prevádzky a umožňujú riadiacim pracovníkom sledovať pohyb lietadiel v reálnom čase. Tieto údaje sú neoceniteľné pre bezpečnosť leteckej prevádzky a pomáhajú riadiacim pracovníkom vyhýbať sa kolíziám a udržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi lietadlami na nebi.

Zobrazenie polohy lietadla na radarovom zobrazení získané pomocou primárneho radaru bez označenia symbolom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥