Turning point

Turning point, často označovaný skratkou TP, je dôležitým pojmom v leteckom kontexte, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri navigácii a plánovaní letov. Skratka TP predstavuje Turning …

Terminal VOR

Terminal VOR, často označovaný skratkou TVOR, je dôležitým pojmom v leteckej navigácii a komunikácii. Skratka TVOR predstavuje Terminal VOR a je súčasťou štandardizovaných skratiek a …

Requirements

Skratka RQMNTS, ktorá znamená Requirements, je dôležitým pojmom v rámci civilného letectva a používa sa na označenie požiadaviek a špecifikácií pre rôzne aspekty leteckých operácií …

Middle marker

Skratka MM, ktorá znamená Middle marker, je dôležitým pojmom v rámci civilného letectva a používa sa na označenie určitých navigačných prvkov v leteckých systémoch a …

Locator, outer

Skratka LO, ktorá znamená Locator, outer, je dôležitým pojmom v rámci civilného letectva a používa sa na označenie určitých navigačných prvkov v leteckých systémoch a …

Here … or herewith

Skratka ER, znamenajúca Here… or herewith, je dôležitým termínom v oblasti civilného letectva a je široko akceptovaný medzi leteckými odborníkmi. Tento termín je súčasťou systému …

Freezing fog

Zamrznutá hmla, známa aj pod skratkou FZFG, je meteorologický jav, ktorý má významný vplyv na letecké operácie a celkovú bezpečnosť lietania. Tento termín sa často …

At… time or place

At… (čas alebo miesto) je kľúčovým pojmom v oblasti letectva. Tento výraz je súčasťou systému skratiek a kódov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodných letových operácií …

Alert phase

Fáza výstrahy, označovaná skratkou ALERFA, je kľúčovým pojmom v oblasti letectva. Táto fáza je súčasťou systému skratiek a kódov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodných letových …

Will comply

Will comply v leteckej terminológii: Will comply, často označované skratkou WILCO, je výraz, ktorý sa používa v leteckej komunikácii na potvrdenie prijatia pokynu alebo inštrukcií. …

West-south-west

West-south-west v leteckej terminológii: West-south-west, značené skratkou WSW, predstavuje kompasový smer medzi západom a juhozápadom. Tento smer je dôležitým navigačným údajom pre pilotov, ktorí používajú …

West-north-west

West-north-west v leteckej terminológii: West-north-west, skrátene označované ako WNW, je kompasový smer medzi západom a severozápadom. Tento smer je dôležitým navigačným údajom pre pilotov, ktorí …

True bearing

True bearing v leteckej terminológii: True bearing, často označovaný ako pravý azimut alebo pravý smer, je geografický azimut medzi dvoma bodmi na Zemi. Tento azimut …

Taxiing or taxi

Taxíkovanie alebo taxi (Taxiing or Taxi) v leteckej terminológii: Taxíkovanie alebo taxi predstavuje pohyb lietadla po letiskovej ploche, vrátane pohybu od alebo k štartovacej a …

Metric units

Metrové jednotky (Metric Units) vo svete leteckej terminológie: Metrové jednotky (Metric Units) predstavujú štandardný systém merania používaný v medzinárodnej leteckej komunite. V tomto systéme sa …

Medium range

Stredný dolet (Medium Range) vo svete leteckej terminológie: Stredný dolet (Medium Range) je letecký termín, ktorý označuje schopnosť určitého typu lietadla prekonať strednú vzdialenosť bez …

Mean sea level

Mean Sea Level (MSL) vo svete leteckej terminológie: Mean Sea Level (MSL) alebo zemepisná priemerná hladina mora predstavuje referenčnú úroveň merania výšky alebo hladiny vody …

Interrogator

Interrogátor v leteckej terminológii (INTRG): V leteckej bezpečnosti zohráva interrogátor (INTRG) dôležitú úlohu pri identifikácii a sledovaní lietadiel. Interrogátor je zariadenie alebo systém, ktorý aktívne …

In and out of clouds

Vstup a výstup z oblakov (IAO) v leteckej terminológii: Vo svete leteckej navigácie a meteorológie je termín vstup a výstup z oblakov označovaný skratkou IAO. …

East-south-east

Východ-juhovýchod (ESE) v leteckej terminológii: V leteckom jazyku sa východ-juhovýchod označuje skratkou ESE, ktorá reprezentuje smerový údaj používaný v leteckej navigácii. Smer ESE je jedným …

East-north-east

Východ-severovýchod (ENE) v leteckej navigácii: V leteckej terminológii sa východ-severovýchod označuje skratkou ENE, ktorá predstavuje smerový údaj používaný pri navigácii lietadiel. Smer ENE je jedným …