True airspeed

Skutočná vzdušná rýchlosť (skratka TAS) je dôležitým leteckým parametrom, ktorý meria rýchlosť lietadla vo vzduchu v skutočných podmienkach. Na rozdiel od indikovanej vzdušnej rýchlosti (IAS), ktorá sa meria pomocou lietadlového ukazovateľa, TAS zohľadňuje vplyv nadmorskej výšky a teploty vzduchu na rýchlosť lietadla.

TAS (True airspeed) je štandardizovaná skratka, ktorá sa používa v leteckých dokumentoch. Tieto štandardizované skratky a kódy sú stanovené podľa noriem ICAO (International Civil Aviation Organization), medzinárodnej organizácie, ktorá definuje štandardy a smernice pre civilné letectvo. V dokumente ICAO 8400 Skratky a kódy sú tieto kódy a skratky uvedené, čo umožňuje jednotnú a presnú komunikáciu v rámci celého leteckého priemyslu.

Skutočná vzdušná rýchlosť je dôležitá pre pilotov pri plánovaní letu a navigácii. Keďže vzdušná hustota klesá s nadmorskou výškou a teplotou, TAS je nevyhnutná pre presné určenie času potrebného na prelet určitej vzdialenosti a efektívne riadenie letu. Používa sa na výpočet odhadovaného času príchodu, spotreby paliva a iných leteckých parametrov.

Pri vyšších letových hladinách a rýchlostiach môže byť rozdiel medzi TAS a indikovanou vzdušnou rýchlosťou značný. Preto je dôležité, aby piloti počas letu mali prístup k presným hodnotám TAS, čo umožňuje presné plánovanie a bezpečné riadenie lietadla v rôznych letových podmienkach.

V leteckých systémoch a navigačných prístrojoch je TAS často zobrazená ako dôležitý parameter, ktorý umožňuje pilotom monitorovať skutočnú rýchlosť lietadla a prispôsobiť letové operácie na základe aktuálnych atmosférických podmienok. Táto hodnota je neoceniteľná pre bezpečný a efektívny let vo všetkých fázach leteckých operácií.

True airspeed má skratku TAS. TAS (True airspeed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥