Pristátie

Pred samotným pristátím musíte zaujať stabilné visenie nad miestom pristátia. Jemne potlačte páku kolektívu, až kým sa vrchná strana podvozku nedotkne svahu. Po krátkej pauze a po ďalšom potlačení páky kolektívu, postupne potlačte páku cykliky ku svahu tak, aby bol rotorový disk rovnobežný s horizontom. To zabráni kĺzaniu vrtuľníka dole svahom. V tomto bode je možné, že by ste prekročili rozsah pohybu páky cykliky, alebo môžete zistiť, že vrtuľník sa začína kĺzať dole svahom. V tomto prípade plynule prejdite do visenia mimo svahu a vyberte si iné miesto pristátia. Ak je riadenie cykliky dostatočné, pokračujte v znižovaní páky kolektívu, až kým sa aj dolná strana podvozku nedotkne svahu. Počas pristávania vylučujte otáčanie vrtuľníka nožným riadením. Potom vykonajte kontrolu “posadenia” vrtuľníka pomocou malých a jemných pohybov nožným riadením. Nedávajte páku cykliky do neutrálu a nezmenšujte výkon motora na voľnobeh, pokiaľ neurobíte kontrolu “posadenia” a kým nie ste presvedčený, že vrtuľník sa nebude kĺzať dole svahom. V určitých prípadoch (napr. vysadenie pasažierov a odlet) nie je vhodné dávať páku cykliky do neutrálu, alebo vykonávať kontrolu “posadenia”. Nie je to potrebné, ak nezamýšľate znížiť výkon motora na voľnobeh. Nezabudnite, že musíte udržiavať maximálne otáčky motora, pokiaľ sa nepresvedčíte, že sa vrtuľník nebude kĺzať dole svahom.

Najdôležitejšie je, aby pohyby riadením boli plynulé a presné a aby ste sa vyhli hrubým zásahom do riadenia vrtuľníka, ktoré môžu viesť k vzniku točivého momentu okolo časti podvozku, ktorá sa dotkne svahu ako prvá a následnému prevráteniu vrtuľníka, ktorému sa nedá zabrániť ani pohybom cykliky na opačnú stranu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥