Zákruty IFR

Pri tomto nácviku by ste nemali prekročiť uhol náklonu vrtuľníka 15o. Ostré zákruty s väčším uhlom náklonu budete vykonávať len pre oboznámenie sa s týmto režimom. Zákrutu začnete pohybom páky cykliky do smeru zákruty. Počiatočný náklon nastavíte podľa UH. Tento náklon udržujte pomocou páky cykliky a nesmiete ho prekročiť. Koordinovaný let udržujte nožným riadením. Pohybom páky cykliky do opačného smeru vrátite vrtuľník do priamočiareho letu. Počas týchto manévrov musíte venovať pozornosť všetkým prístrojom.

Stúpavé a klesavé zákruty vykonávajte rovnakou technikou, ale vrtuľník je obyčajne pred zákrutou uvedený do stúpavého alebo klesavého letu.

Zákruty do určitého kurzu by ste mali vykonávať najkratšou cestou podľa smerového zotrvačníka. Keďže vrtuľník bude zatáčať tak dlho, ako budete udržovať náklon, vyrovnanie zákruty musíte začať pred určeným kurzom. Predstih by mal byť polovica uhla náklonu. Technika vykonania je rovnaká ako hore uvedená, až na to, že cykliku používate na dosiahnutie kurzu.

Každá zákruta s uhlom náklonu väčším ako uhol náklonu štandardnej zákruty sa považuje za ostrú zákrutu. Hoci sú tieto zákruty pri letoch podľa prístrojov potrebné len zriedka, budete s nimi oboznámení, aby ste mohli rýchlo a plynule reagovať na veľké zmeny v polohe vrtuľníka. Techniky sú rovnaké, ako pri každej inej zákrute. Cyklika riadi stupeň zákruty a polohu, kolektív výšku a rýchlosť. Zákruta o 360o za čas 2 min. (3oza sekundu) sa nazýva štandardná zákruta. Všetky zákruty podľa časového kritéria sú založené na tomto type zákruty. Polohu sekundovej ručičky si musíte zapamätať, alebo začať merať čas spolu so začatím zákruty. Pre ľahkosť merania začnite merať čas, keď ručička prechádza cez 3, 6, 9 a 12 hodinovú pozíciu. štandardnú zákrutu udržujte po určený čas, potom vykonajte vyrovnanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥