Ground check

Ground check alebo pozemná kontrola predstavuje dôležitý letecký odborný výraz, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v bezpečnej a efektívnej prevádzke lietadiel na zemi. Tento termín označuje …

Pozemné odbavenie

Pozemné odbavenie, známe v anglickom leteckom odbornom jazyku ako Ground handling, predstavuje kľúčový aspekt letectva, ktorý zabezpečuje bezproblémový priebeh operácií na letisku. Ide o súbor …

pozemná doprava

Pozemná doprava je kľúčovým aspektom celého leteckého systému, zabezpečujúcim plynulý prechod cestujúcich a tovaru medzi letiskom a ich konečným cieľom. Ide o dôležitú súčasť celého …

Sneh na zemi

Sneh na zemi je dôležitým meteorologickým javom, ktorý má významný vplyv na rôzne aspekty našich životov, vrátane leteckej prevádzky. Jeho špecifické vlastnosti a hustota majú …

pozemná obsluha

Pozemná obsluha je kľúčovou súčasťou leteckého priemyslu, ktorá zahŕňa širokú škálu služieb poskytovaných letiskovými operátormi a ich zamestnancami. Tieto služby sú nevyhnutné pre bezproblémový chod …

Traťová rýchlosť

Termín Traťová rychlost alebo v angličtine Ground speed predstavuje rýchlosť, s akou sa lietadlo pohybuje vzhľadom na pevnú zem. Je to dôležitý letecký parameter, ktorý …

pozemné podpora

Ground support, alebo v slovenčine pozemná podpora, predstavuje kľúčový aspekt leteckého priemyslu, ktorý zahŕňa širokú škálu činností a služieb zameraných na podporu bezpečnosti, údržby a …

Prízemný účinok

Prízemný účinok je letecký termín, ktorý označuje zvýšený vztlak alebo výkonnosť, ktorú zažíva vrtuľník alebo iné VTOL (Vertical Takeoff and Landing) lietadlo, keď sa nachádza …

Krajina

Krajina – Ground Krajina, známa aj ako zemský povrch, hrá kľúčovú úlohu v leteckých operáciách. V leteckom kontexte sa pojem ground často vztahuje na povrch …