Krajina

Krajina – Ground

Krajina, známa aj ako zemský povrch, hrá kľúčovú úlohu v leteckých operáciách. V leteckom kontexte sa pojem ground často vztahuje na povrch letiska, na ktorom lietadlo operuje, alebo na povrchy, na ktorých môžu lietadlá bezpečne pristávať a štartovať. Správne riadenie pohybu lietadiel po zemi je kritické pre bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií.

Zemský povrch musí byť dôkladne monitorovaný a udržiavaný, aby bol schopný odolať váhe a náporu lietadiel počas štartu a pristátia. To zahŕňa pravidelnú údržbu, kontrolu povrchu dráh, osvetlenie, navigačné značky a iné dôležité prvky, ktoré pomáhajú pilotom navigovať na zemi.

Ground operations zahŕňajú rôzne činnosti, ako sú odstavenie lietadiel, ich nakládku a vykládku, tankovanie paliva, nakládku nákladu a iné základné úkony. Tieto operácie sú riadené prísnymi postupmi a normami bezpečnosti, aby sa minimalizovali riziká a zabezpečila bezpečná manipulácia s lietadlom na zemi.

V leteckých skratkách a kódoch je termín ground označovaný skratkou GND. Táto skratka je v súlade s medzinárodnými noriem a je široko používaná v leteckom priemysle na identifikáciu rôznych zemských operácií a iných činností, ktoré sa vykonávajú na povrchu letiska alebo iných leteckých plochách.

Země – Ground

Ground má skratku GND. GND (Ground) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥