Letecká stanica

Letecká stanica, známa tiež ako pozemná stanica leteckej pohyblivej služby, je dôležitá základňa pre riadenie a monitorovanie leteckej dopravy. Ide o pevnú pozemnú stanicu, ktorá …

všeobecné letectvo

Všeobecné Letectvo: Pohľad do Nejednotnej, Avšak Dôležitej Oblasti Leteckého Priemyslu Všeobecné letectvo predstavuje dôležitú časť celého letectva, ktorá je často menej známa verejnosti. Táto oblasť …

Súvislý, nepretržitý

Súvislý a Nepretržitý: Význam v Leteckom Kontexte V letectve sa termín súvislý a nepretržitý často vyskytuje a označuje dôležité pojmy, ktoré majú kritický význam pre …

Sled priblíženie

Sled priblíženia, známy aj ako prístupová sekvencia, je termín v leteckej terminológii, ktorý označuje poradie, v akom dvom alebo viacerým lietadlám bolo povolené vykonať priblíženie …

Posudzujúci lekár

Posudzujúci lekár v leteckom odbore je lekár so špecializáciou v leteckej medicíne, ktorý má praktické znalosti a skúsenosti v leteckom prostredí. Tento lekár je poverený …

Podružné stanice

Podružné stanice, známe aj ako tributary stanice, sú dôležitou súčasťou leteckých komunikačných systémov. Tieto stanice majú schopnosť prijímať a/alebo odosielať správy a informácie vo forme …

Overovacie údaje

Overovacie údaje, známe aj ako verifikačné údaje, sú informácie, ktoré sa používajú na overenie a potvrdenie, že špecifikácie alebo výkonnosť určitého lietadla alebo komponentu splňujú …

Letecká prehliadka

Letecká přehlídka, známá také jako Letecký den v anglickém leteckém slovníku, je speciální událost, během které jsou divákům představovány dovednosti, manévry a technické schopnosti leteckých …

Letecká stavba

Letecká stavba zahŕňuje širokú škálu konštrukcií a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie letectva. Tento odborný termín označuje komplexné systémy a budovy, ktoré sú kľúčové …

Prestaviteľná STD

Termín Adjustable STD, zkráceně STD, označuje letecký odborný výraz, který se používá pro označení simulátoru letadla, jehož hardware i software může být měněn tak, aby …

Početní zaťaženie

Ultimátne zaťaženie, známe aj ako početné zaťaženie, je kľúčovým pojmom v leteckom inžinierstve a konštrukcii lietadiel. Predstavuje maximálnu hodnotu zaťaženia, ktorú je lietadlo schopné zniesť …

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ

Maximálna hmotnosť, označovaná aj ako Maximálna osvedčená vzletová hmotnosť alebo MAXIMUM MASS, je kritickým parametrom vo svete leteckej dopravy. Ide o maximálnu váhu, ktorú môže …

Dopplerov VOR

Dopplerov VOR, zaznamenávaný skratkou DVOR, je špeciálny typ VOR (VHF Omnidirectional Range), ktorý využíva Dopplerov jav na určenie smeru a rýchlosti lietadla vo vzduchu. Tento …

civilné letectvo

Civilné letectvo predstavuje leteckú prevádzku vykonávanú civilnými lietadlami, s výnimkou prevádzky štátnych lietadiel uvedených v článku 3 Chicagskej dohody o medzinárodnom civilnom letectve. Termín civilné …

V behu, prebieha

In progress je anglický letecký odborný výraz, ktorý sa prekladá ako V behu alebo Prebieha. Tento termín je často používaný v leteckom priemysle na označenie …

Sopečný popol

Vulkanický popol, známy v leteckom odbore pod skratkou VA (Volcanic ash), predstavuje zložitý a potenciálne nebezpečný fenomén, ktorý môže mať vážny vplyv na leteckú bezpečnosť …

Primárny priestor

Termín Primary area v leteckom odbore sa vo slovenčine prekladá ako Primárny priestor. Tento pojmový termín sa týka určitého priestoru, ktorý je špecificky definovaný pozdĺž …

Individuálny kód

V leteckom svete sa pojem Discrete code, známy aj ako štvorčíslicový kód SSR (Secondary Surveillance Radar), odvoláva na špecifický identifikačný kód, ktorý je pridelený leteckému …

Vysielanie, emisie

V leteckom kontexte sa pojmom emisie označuje proces uvoľňovania rôznych látok alebo častíc do ovzdušia. Tento termín sa často používa na popisujúce vypúšťanie plynov, kvapalín …

Pomocný rotor

Pomocný rotor predstavuje rotor, ktorý hlavne slúži na vykompenzovanie účinku krútiaceho momentu hlavného rotora na rotorovom lietadle a/alebo na manévrovanie rotorovým lietadlom okolo jednej alebo …

Pokryté ľadom

Termín pokryté ľadom v kontexte leteckej dopravy je dôležitým aspektom, ktorý zohľadňuje poveternostné podmienky a bezpečnosť letu. V leteckej terminológii sa používa na označenie situácií, …