Individuálny kód

V leteckom svete sa pojem Discrete code, známy aj ako štvorčíslicový kód SSR (Secondary Surveillance Radar), odvoláva na špecifický identifikačný kód, ktorý je pridelený leteckému vozidlu pre identifikáciu a sledovanie v rámci sekundárneho radaru. Tento kód sa používa v letectve na zlepšenie bezpečnosti a účinnosti letových operácií.

Discrete code je zložený zo štyroch číslic a predstavuje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje riadiacim strediskám a ďalším leteckým orgánom rozpoznať konkrétny let a sledovať jeho polohu a pohyb v reálnom čase. Tieto kódy sa vysielať vo forme signálu zo sekundárneho radaru a zaznamenávajú sa v leteckých systémoch sledovania a riadenia letov (ATC – Air Traffic Control).

Je dôležité poznamenať, že v štvorčíslicovom kóde SSR sú posledné dve číslice nikdy 00. Toto obmedzenie zabezpečuje, že kódy nebudú zamenené s klasickými identifikačnými kódmi, čo môže viesť k zmätkom alebo chybám v sledovaní letových operácií.

Discrete codes sa pridieľujú leteckým vozidlám podľa stanovených pravidiel a štandardov leteckých regulačných orgánov. Tieto kódy sa môžu meniť počas letu na základe potrieb riadiacich stredísk a letových situácií. Flexibilita v pridelení týchto kódov umožňuje lepšie riadenie leteckej prevádzky a zabezpečuje, že každý let je jednoznačne identifikovaný v systémoch ATC.

Discrete codes majú kľúčový význam v leteckom bezpečnostnom systéme, pretože umožňujú efektívne sledovanie letov a rýchlu identifikáciu leteckých vozidiel v rôznych leteckých situáciách. Týmto spôsobom prispievajú k bezpečnému a efektívnemu fungovaniu leteckej dopravy po celom svete.

Štvorčíslicový kód SSR, ktorého posledné dve číslice nie sú “00”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *