Priblíženia (zostupy)

Strmé priblíženie

Strmé priblíženia sa používajú vtedy, keď sú na zostupovej rovine prekážky, alebo keď si to vyžadujú podmienky. Rýchlosť voči zemi bude nižšia ako obyčajne a požiadavky na výkon motora budú väčšie. Je dôležité udržiavať malé klesanie, aby ste sa vyhli možnosti dostať sa do vírového prstenca.

Plytké priblíženie

Plytké priblíženia vyžadujú menší výkon motora než normálne alebo strmé, ale vyžadujú rovnú približovaciu rovinu bez prekážok. Toto priblíženie sa používa, keď podmienky obmedzujú dosiahnuteľný výkon motora, ale aj vtedy, keď maximálny výkon je nedostatočný pre normálne priblíženie. Nepokúšajte sa vykonávať priblíženie pod príliš malým uhlom, pretože by to mohlo viesť k použitiu veľkých výkonov motora a pri spomaľovaní blízko zeme k riziku poškodenia chvostového rotora. Pri tomto druhu priblíženia môžete maximálne využiť prízemného efektu vzduchového vankúša.

Komentáre k článku Priblíženia (zostupy) (2)

  1. Špeciálne techniky pristátia sú kritické pre zvládanie náročných podmienok a situácií počas letu, zaisťujú bezpečné pristátie v rôznych prostrediach a podmienkach.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥