Stopy za minútu

Stopy za minútu: Meranie Rýchlosti Vzostupu a Klesania v Leteckej Navigácii Stopy za minútu, často skracováno ako fpm alebo ft/min, je jednotka používaná na meranie …

Bity za sekundu

V leteckej komunikácii a telekomunikáciách je termín bity za sekundu (bps) základnou jednotkou merania pre prenos dátových informácií. Bity za sekundu vyjadrujú rýchlosť prenosu údajov …

milisekundy

Milisekunda (ms) je jednotka merania času, ktorá predstavuje tisíc častí jednej sekundy. Je to krátka, ale dôležitá jednotka v rôznych oblastiach, vrátane leteckého priemyslu. V …

megapascal

MegaPascaly (MPa) sú jednotkou tlaku v systéme SI, ktorá je často používaná v leteckom priemysle na meranie pevnosti materiálov a štruktúr. Jeden MegaPascal je rovný …

sekunda, sekundy

V leteckom odbore je termín sekunda (anglicky second) základnou jednotkou merania času v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jedná sa o jednu z najmenších jednotiek času, …

kilogramy

Kilogramy – Kilogrammes Kilogramy sú jednotkou hmotnosti a hmotnostného merania, ktorá je široko používaná po celom svete. V angličtine sú označované ako kilogrammes. Táto metrická …

Centimeter

Centimetr – Centimetre Centimetre má skratku CM. CM (Centimetre) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú dôležité pre letecké odvetvie. Tieto štandardizované kódy a skratky …

Kilopascal

Kilopascal (KPA) je jednotka merania tlaku, ktorá sa používa v mnohých odvetviach, vrátane leteckého priemyslu. Tlak je sila pôsobiaca na jednotkovú plochu a jeho meranie …

Megahertz

Megahertz (MHz) je jednotka frekvencie, ktorá sa používa na meranie kmitočtu elektrických signálov, vrátane rádiových vĺn a elektromagnetických vĺn. Je to jedna milión krát za …

kilometre

Kilometre (km) je metrická jednotka dĺžky, ktorá sa používa na meranie vzdialenosti. Je to jedna z najčastejšie používaných jednotiek dĺžky vo svete a štandardne sa …

Kilohertz

Kilohertz (KHz) je jednotka merania frekvencie, ktorá sa používa v elektrotechnike, rádiokomunikácii a vedeckých výskumoch. Je to jedna z mnohých jednotiek, ktoré sa využívajú na …

Kilometer

Kilometer, známy v anglickom jazyku ako Kilometre, je jednotkou dĺžky, ktorá sa používa v mnohých krajinách po celom svete, vrátane Európy. Táto metrická jednotka meria …

Kilowatt

V leteckom odbore je Kilowatt jednotkou merania výkonu. Táto jednotka je základným meradlom pre silu alebo prácu, ktorú lode, lietadlá, alebo iné letecké stroje dokážu …

minúty

V leteckom priemysle majú minúty dôležité miesto, a to nielen vo vzdušnej navigácii, ale aj v celom procese riadenia a monitorovania letov. Minúty sú základnou …

Minúta

Minúta je základnou jednotkou merania času v leteckom priemysle a hrá dôležitú úlohu vo vzdušnej navigácii a letectve. V leteckých komunikáciách je minúta často používaná …

Sekunda

Letecký Odborný Výraz: Sekunda (Second) Sekunda je základná jednotka času v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Presnejšie, sekunda je definovaná ako doba rovnajúca sa 9 192 …

metre

Metre (Metry) Meter je základnou jednotkou dĺžky v Medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jeden meter je definovaný ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za časový …

Kilogram

Kilogram (Kg) Kilogram je jednotka hmotnosti, ktorá zodpovedá hmotnosti medzinárodného etalónu kilogramu. Táto jednotka je základnou jednotkou hmotnosti v medzinárodnom Systéme jednotiek (SI). Jeden kilogram …

Meter

Metr je základná jednotka dĺžky v medzinárodnom metrickom systéme jednotiek. Je to jednotka, ktorá sa používa na meranie vzdialenosti alebo dĺžky. Definícia metra sa zmenila …