Kilogram

Kilogram (Kg)

Kilogram je jednotka hmotnosti, ktorá zodpovedá hmotnosti medzinárodného etalónu kilogramu. Táto jednotka je základnou jednotkou hmotnosti v medzinárodnom Systéme jednotiek (SI). Jeden kilogram je definovaný ako hmotnosť, ktorá má rovnakú hodnotu ako hmotnosť medzinárodne uznávaného fyzikálneho etalónu kilogramu, ktorý je uložený v Medzinárodnej kancelárii pre meranie a váhy (BIPM) vo Francúzsku.

Kilogram je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a zohráva kľúčovú úlohu v rôznych odvetviach vedy, priemyslu a obchodu. Používa sa na meranie hmotnosti rôznych predmetov, ako sú potraviny, suroviny, lieky, a mnoho ďalších. V leteckom priemysle je kilogram dôležitý pre presné výpočty hmotnosti lietadla a nákladu, čo ovplyvňuje bezpečnosť a efektívnosť letu.

Medzinárodný etalón kilogramu bol vyrobený z platiny a irídia a bol uložený v BIPM od roku 1889. V roku 2019 bola prijatá nová definícia kilogramu, ktorá je založená na fyzikálnych konštantách, konkrétne na Planckovej konštante. Táto zmena zabezpečuje stabilnejšiu a presnejšiu definíciu kilogramu, ktorá nie je závislá na fyzikálnom artefakte, ako bol pôvodný medzinárodný etalón.

V leteckom kontexte je dôležité presne meranie hmotnosti pre bezpečnosť letu a optimálne vyváženie lietadla. Hmotnosť nákladu, paliva a ďalších komponentov je kritická pre výpočty výkonu a bezpečné lietanie. Kilogram je tak neoddeliteľnou súčasťou leteckých operácií a prispieva k bezpečnosti a spoľahlivosti leteckej dopravy.

Kilogram je jednotkou hmotnosti odpovídající hmotnosti mezinárodního etalonu kilogramu.

Kilogram – Kilograms

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥