Otáčanie počas visenia

Otáčanie začnite zo stabilného visenia a pokiaľ je to možné proti vetru. Uistite sa, že priestor, cez ktorý sa bude pohybovať chvostový rotor, je bez prekážok. Vyšliapnutím pedálu do zvoleného smeru začnite otáčanie. Rýchlosť otáčania riaďte veľkosťou vyšliapnutia. Veľkosť vyšliapnutia závisí tiež od sily vetra. Na zastavenie otáčania použite opačný pedál a po dosiahnutí zvoleného kurzu zrovnajte pedále. Silný vietor zapríčiní zrýchlenie otáčania, keď prekročíte uhol vetra zo 180o, čiže budete mať vietor od chrbta. Pákou cykliky udržiavajte počas otáčania zvolené miesto visenia. Vrtuľník má tendenciu nechať sa unášať vetrom, proti čomu zasahujeme pákou cykliky, ktorú nakláňame proti smeru vetra. Čím silnejší je vietor, tým je potrebná väčšia výchylka páky cykliky.

Výšku počas otáčania udržujte pákou kolektívu. V silnom vetre, keď je vrtuľník obrátený chrbtom k vetru, potrebuje väčší výkon pre visenie. Pri chrbtovom vetre je smerová stabilita nižšia.

Pri vrtuľníku R 22 ROBINSON je treba pri otáčaní primerane upraviť páku ovládania výkonu motora, aby ste udržali konštantné otáčky počas manipulácie s nožným riadením a s kolektívom.

Je dôležité vedieť predpokladať vplyv vetra, pretože vrtuľník má sklon prispôsobovať sa smeru vetra. Vietor pôsobí na vertikálne plochy vrtuľníka a na jeho trup podobne ako na veterný rukáv. To zapríčiní rôzne veľkosti vo výchylke pedálov nožného riadenia počas otáčky o 360o.

Používanie veľkého výkonu motora si vyžaduje pozorné sledovanie motorových prístrojov. Je dobré sa vyhýbať dlhšiemu viseniu v bezvetrí, aby posádka vrtuľníka nebola vystavená jedovatým účinkom CO.

V silnom turbulentnom vetre by obrátka z polohy proti vetru mala byť opakom krútiaceho momentu, teda s rotorom krútiacim sa v smere hodinových ručičiek doľava. Takto si môžete byť istý, že chvostový rotor bude účinný. Aj keby sa mali v tomto prípade dosiahnuť limity pre riadenie, pilot si môže byť istý, že bezpečne dokončí otáčanie proti vetru. Pri točení doprava môže dôjsť k roztočeniu vrtuľníka a následné vyšliapnutie ľavého pedálu nemusí postačovať na jeho zastavenie. Platí pravidlo, že v silnejšom vetre je vhodné vykonávať otáčanie vrtuľníka na tú stranu, na ktorú sa nakláňa vo visení (R-22 ROBINSON doľava).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥