Uhol nastavenia

Úhol nastavenia (Pitch Setting) predstavuje nastavenie lopatiek vrtule určené uhlovým postavením lopatiek, meraným spôsobom a na polomeru, ktoré sú stanovené výrobcom a špecifikované v príslušnej …

Prízemný účinok

Prízemný účinok je letecký termín, ktorý označuje zvýšený vztlak alebo výkonnosť, ktorú zažíva vrtuľník alebo iné VTOL (Vertical Takeoff and Landing) lietadlo, keď sa nachádza …

Priemerný, stredný

Průměrný, střední – V leteckom kontexte je průměrný dôležitým pojmom, ktorý sa používa na meranie hodnôt alebo vlastností v štatistických analýzach a výpočtoch. Průměr reprezentuje …

Požiadavky

Požiadavky sú základným pilierom v leteckom priemysle, ktorým sa zabezpečuje bezpečnosť, spoľahlivosť a výkon lietadla. Tieto požiadavky predstavujú súbor noriem, pravidiel a technických špecifikácií, ktoré …

Obtokový pomer

Obtokový pomer, známy v anglickom jazyku ako By-pass ratio, je kľúčovým pojmom v leteckej technike, ktorý hrá dôležitú úlohu pri návrhu a vývoji plynových turbínových …

Krokový vstup

Krokový vstup, známy v anglickom jazyku ako Stepper Input, je dôležitým technickým termínom v leteckej technológii. Ide o špecifický typ vstupného signálu, ktorý sa používa …

Verzia Model

Termíny Version a Model sú v leteckom odbore dôležité na identifikáciu konkrétnej podoby alebo typu určitého lietadla, motora alebo vrtule. Tieto pojmy sú pevne definované …

Oblaky, oblačnosť

Termín Cloud v leteckom odbore sa používa na označenie hromadného množstva kvapaliny alebo tuhej hmoty vo forme kvapiek alebo častíc, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu …

Hodnotenie STD

Termín Ratings STD v leteckom odbore sa používa na označenie hodnotenia štandardov (STD – Standard) v kontexte leteckých osvedčení. Toto hodnotenie je dôležité pre letecké …

Azimut, smerník

Azimut je letecký odborný výraz, ktorý označuje směr v horizontálnej rovine, meraný v stupňoch odmeraných od geografického severu v smere hodinových ručičiek. Tento termín sa …

Rozsiahly

Termín rozsiahly je dôležitým pojmom v leteckom odbore, ktorý sa používa na označenie situácií alebo podmienok, ktoré sa vyskytujú na veľkom území alebo v širokej …

Bombardovanie

Bombardování je klíčovým aspektem vojenských operácií, ktorý sa týka útoku na cieľ pomocou bomb. Táto vojenská taktika má dlhú históriu a v moderných časoch je …

Zariadenia

Termín Facilities v leteckom kontexte označuje rôzne druhy zariadení a vybavenia na letiskách a v leteckých prevádzkach. Tieto zariadenia sú nevyhnutné pre správne fungovanie letísk, …

Rolovania za letu

Termín Air-taxiing v leteckom svete označuje pohyby vrtuľníkov alebo vozidiel schopných vertikálneho vzlietania a pristávania (VTOL) nad povrchom letiska s minimálnym účinkom na povrch. Počas …

Prvotný, základný

V leteckom kontexte znamená výraz Prvotný alebo Základný označenie hlavných, základných alebo najdôležitejších aspektov, prvkov alebo systémov, ktoré tvoria jadro letectva. Prvotný alebo základný prvok …

Stupeň Kelvina

Stupeň Kelvina, bežne označovaný ako Kelvin, je jednotkou termodynamické teploty v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jej symbol je K. Kelvin je základnou jednotkou termodynamické teploty …

Pobrežná čiara

Pobrežná čiara, známa aj ako shoreline v anglickom leteckom slovníku, je čiara, ktorá sleduje obrys pobrežia alebo brehu mora, jazera alebo inej vodnej plochy. Táto …

Náhradné

Náhradné (letisko) – Alternate (aerodrome) V leteckej terminológii je pojmom Náhradné letisko (v angličtine Alternate aerodrome) označované letisko, ktoré je určené leteckou spoločnosťou alebo pilotom …

Hurikán

Hurikán, označovaný aj ako tropická cyklóna, je termín používaný na označenie silnej nebo extrémne silnej búrky v tropických alebo subtropických oblastiach. Tieto búrky majú charakteristickú …

Zhromažďovanie

Letecký Odborný Výraz: Zhromažďovanie (Assemble) Termín zhromažďovanie je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, označujúcim proces slučovania dát z rôznych zdrojov v databáze a stanovenia východiskovej …

Pomocný

Letecký Odborný Výraz: Pomocný (Auxiliary) Pomocný: V leteckom kontexte sa výraz pomocný (auxiliary) často používa na označenie zariadení, súčiastok alebo systémov, ktoré sú dodatočné alebo …