register lietadiel

Register lietadiel predstavuje dôležitú súčasť leteckého systému každej krajiny. Je to oficiálny dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o každom lietadle registrovanom v danom štáte. Tento …

Radiodálnopis

Radiodálnopis, známy tiež ako RTTY alebo radioteletypewriter, je komunikačný systém, ktorý umožňuje prenos textových správ pomocou rádiových signálov. Tento systém je široko využívaný v leteckej …

Odletieť alebo odlet

Termíny odlet alebo odletieť sú v leteckom priemysle základné pojmy, ktoré označujú proces opustenia letiska lietadlom. Odlet predstavuje kritickú fázu leteckého letu, kde lietadlo opúšťa …

Nebezpečenstvo zrážky

Riziko zrážky je závažným pojmom v leteckom priemysle, označujúcim situáciu, kedy existuje vážne nebezpečenstvo kolízie medzi dvoma alebo viacerými lietadlami. Táto situácia predstavuje extrémne riziko …

zakázaný predmet

Zakázaný Predmet: Základné Informácie a Bezpečnostné Zásady Zakázaný predmet je termín používaný v leteckej bezpečnosti na označenie predmetu, ktorý nesmie byť prenášaný na palube lietadla …

Slabý a premenlivý

Slabý a premenlivý (O vetre) – Light and Variable (Relating to Wind) Termín slabý a premenlivý (light and variable) je v leteckom kontexte používaný na …

Pravidelná stanica

V leteckých komunikáciách sa termín pravidelná stanica vzťahuje na špecifickú základňu, ktorá je vybraná z množiny staníc, ktoré tvoria traťovú radiotelefonnú sieť letadlo – zem. …

Letový plán

Letový plán, známy aj pod odborným označením Flight Plan (PLN), je dôležitý dokument v oblasti leteckej dopravy. Ide o stanovené údaje týkajúce sa zamýšľaného letu …

športové lietanie

Športové lietanie predstavuje vzrušujúcu činnosť, ktorá je vykonávaná s cieľom športu, rekreácie a vzdelávania. Oproti komerčným letom, ktoré sú často spojené s odplátou, športové lietanie …

Posudkový lekár

Posudkový lekár v leteckom odbore je lekár s špecializovanými kvalifikáciami a skúsenosťami v oblasti letecko-lekárskej praxe. Jeho hlavnou úlohou je vyhodnocovať správy z lekárskych vyšetrení, …

Overovací test

Overovací test, známy aj ako verifikačný test, je dôležitou súčasťou procesu testovania a overovania v leteckom priemysle. Cieľom tohto testu je porovnať parametre štandardného zariadenia …

Vážny incident

V leteckom priemysle je pojem Vážny incident definovaný ako udalosť, ktorá má potenciál dôjsť takmer k leteckému nešťastiu. Vážne incidenty sú prípady, kedy sa vyskytli …

Sériová vrtule

Sériová vrtule je označenie pre vrtuli, ktorá je v zásade identická v návrhu, materiáloch a metódach výroby s vrtulou, ktorá bola predtým schválená. Tento termín …

tretie krajiny

Vo svete leteckej dopravy sa termín third countries, čo by sme mohli preložiť ako tretie krajiny, odvoláva na krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie …

Primárne priestor

V leteckom odbore sa termín primary area, čo by sme mohli preložiť ako primárne priestor, odvoláva na definovaný priestor symetricky rozložený pozdĺž určenej letovéj trate, …

Individuálne kód

V leteckom odbore sa termín discrete code, čo by sme mohli preložiť ako individuálny kód, odvoláva na štvormiestny identifikačný kód, ktorý je súčasťou sekundárneho radarového …

Uhol nastavenia

Úhol nastavenia (Pitch Setting) predstavuje nastavenie lopatiek vrtule určené uhlovým postavením lopatiek, meraným spôsobom a na polomeru, ktoré sú stanovené výrobcom a špecifikované v príslušnej …

Prízemný účinok

Prízemný účinok je letecký termín, ktorý označuje zvýšený vztlak alebo výkonnosť, ktorú zažíva vrtuľník alebo iné VTOL (Vertical Takeoff and Landing) lietadlo, keď sa nachádza …

Priemerný, stredný

Průměrný, střední – V leteckom kontexte je průměrný dôležitým pojmom, ktorý sa používa na meranie hodnôt alebo vlastností v štatistických analýzach a výpočtoch. Průměr reprezentuje …

Požiadavky

Požiadavky sú základným pilierom v leteckom priemysle, ktorým sa zabezpečuje bezpečnosť, spoľahlivosť a výkon lietadla. Tieto požiadavky predstavujú súbor noriem, pravidiel a technických špecifikácií, ktoré …