Geoid

Geoid je ekvipotenciálna plocha v gravitačnom poli Zeme, ktorá sa zhoduje s neprerušenou strednou hladinou mora (MSL) a jej predĺžením pod kontinenty. Táto plocha reprezentuje rovinný úroveň potenciálnej energie v gravitačnom poli Zeme. Je dôležitá v geodézii, geofyzike a leteckej navigácii, pretože sa používa na presné meranie nadmorskej výšky a geografickej šírky.

Skutočný geoid má nepravidelný tvar kvôli lokálnym gravitačným odchylkám, ktoré sú spôsobené rôznymi faktormi, ako sú príliv, vietor, slanosť mora, morské prúdy a ďalšie vplyvy. Tieto odchylky spôsobujú, že geoid nie je úplne hladký a rovnomerný, ale má nepravidelnosti v tvare.

Je dôležité poznamenať, že smer zemskej príťažlivosti (gravitácie) je vždy kolmý na geoid v každom bode. To znamená, že geoid predstavuje povrch, na ktorom by hladina mora bola, ak by neboli žiadne vplyvy, ako sú vetry, prílivy a iné faktory ovplyvňujúce hladinu mora.

V geodézii sa geoid používa ako referenčný povrch pre meranie nadmorskej výšky. Presné poznanie geoidu je nevyhnutné pre leteckú navigáciu, kde presné merania nadmorskej výšky zabezpečujú bezpečný let lietadiel. Geoid je dôležitý nástroj v geovetenských disciplínach, pomáha nám lepšie porozumieť zložitejším aspektom zemskej gravitácie a topografie.

Ekvipotenciálna plocha v gravitačnom poli Zeme zhodná s neprerušenou strednou hladinou mora (MSL) a jej predĺžením pod kontinenty. Poznámka: Skutočný geoid je nepravidelného tvaru z dôvodu lokálnych gravitačných porúch (nápory vetra, slanosť (salinita), morské prúdy atď. ) a smer zemskej príťažlivosti (gravitácie) je kolmý na geoid v každom bode.

Ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která je shodná s nenarušenou střední hladinou moře (MSL) procházející spojitě kontinenty. Poznámka: Geoid má nepravidelný tvar, protože lokální gravitační odchylky (příliv, vítr, slanost, proud, apod. ) a směr gravitace jsou kolmé ke geoidu v každém bodě.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥