Stupeň Kelvina

Stupeň Kelvina, bežne označovaný ako Kelvin, je jednotkou termodynamické teploty v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Jej symbol je K. Kelvin je základnou jednotkou termodynamické teploty v SI a vychádza zo škály založenej na trojnom bode vody, čo je stav, pri ktorom je voda vo všetkých jej fázach (pevná, kvapalná a plynná) v termodynamickej rovnováhe.

V medzinárodnej jednotkovej sústave je Kelvin definovaný ako 1/273.16 časti teploty trojného bodu čistej vody. To znamená, že 0 Kelvinov (0 K) predstavuje teplotu, pri ktorej sú všetky častice hmoty v absolútnej nule, čo je teoretická najnižšia možná teplota.

Stupeň Kelvina sa používa najmä v oblastiach, kde je dôležitá presná teplotná meranie, ako napríklad v leteckej a vesmírnej technike, vedeckých výskumoch a pri výpočtoch termodynamických procesov. Oproti stupňom Celzia (°C), kde nulový bod predstavuje bod zmrazania vody, nemá Kelvin žiadne záporné hodnoty, čo z neho robí vhodnú jednotku na výpočty v termodynamických vzťahoch.

Vzhľadom na svoju presnosť a široké využitie je Kelvin dôležitým pojmom nielen v leteckom priemysle, ale aj v mnohých ďalších odvetviach vednej oblasti, kde presné merania teploty sú kritické pre úspešné výskumy, výpočty a inžinierske projekty.

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty, která je 1/273. 16 částí teploty odpovídající trojnému bodu čisté vody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *