známy odosielateľ

Známy Odosielateľ: Dôležitá Úloha v Leteckej Bezpečnosti

Známy odosielateľ je kľúčovým pojmom v rámci leteckej bezpečnosti a bezpečnosti prepravy nákladu a pošty leteckou dopravou. Tento termín označuje odosielateľa, ktorý je považovaný za dôveryhodného a spĺňa určité normy a kritériá, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti prepravy.

Preprava Nákladu: Základné Kritériá

V prípade prepravy nákladu je známy odosielateľ definovaný ako pôvodca tovaru určeného na leteckú prepravu na jeho vlastné náklady. Tento odosielateľ uzatvoril dohodu s oprávneným zástupcom alebo leteckým dopravcom a jeho postupy sú v súlade so špecifickými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany. Tieto normy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že náklad môže byť bezpečne prepravený v akejkoľvek leteckej lodi, bez ohrozenia bezpečnosti posádky, cestujúcich alebo lietadla.

Preprava Pošty: Dohoda s Oprávneným Poštovým Orgánom

V prípade poštových zásielok je známy odosielateľ považovaný za odosielateľa pošty určenej na leteckú prepravu na jeho náklady. Tento odosielateľ uzatvoril dohodu s oprávneným poštovým orgánom/úradom. Tieto dohody zabezpečujú, že poštové zásielky od tohto odosielateľa sú v súlade so všetkými bezpečnostnými požiadavkami a môžu byť bezpečne prepravené leteckou dopravou na ich cieľovú destináciu.

Známy odosielateľ zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení bezpečnosti leteckej prepravy. Ich dodržiavanie pravidiel a noriem je nevyhnutné na to, aby sa zabezpečila bezproblémová preprava nákladu a pošty bezpečným a spoľahlivým spôsobom. Vďaka týmto opatreniam sa zvyšuje bezpečnosť nielen leteckej dopravy, ale aj celého leteckého odvetvia.

Známy odosielateľ: a) pre náklad: pôvodca majetku určeného na leteckú prepravu na jeho náklady, ktorý uzavrel dohodu s oprávneným zástupcom, alebo leteckým dopravcom, na základe kritérií uvedených v tejto prílohe. b) pre poštu: pôvodca pošty určenej na leteckú prepravu na jeho náklady, ktorý uzavrel dohodu s oprávneným poštovým orgánom/úradom.

Známy odosielateľ je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové zásielky určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú v súlade so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany dostatočnými na umožnenie prepravy tohto nákladu alebo poštových zásielok v akomkoľvek lietadle.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥