Prístroje

Prístroje na palube lietadla sú kľúčové pre monitorovanie a riadenie letu. Poskytujú pilotovi dôležité informácie o stavu lietadla, jeho polohy, výkone a navigácie. Tu je prehľad niektorých základných prístrojov, ktoré sa často nachádzajú na prístrojovej doske:

Rýchlosť vzduchu (Airspeed Indicator):

Merač rýchlosti lietadla vzhľadom k okolitému vzduchu. Udáva rýchlosť v uzloch (knots) alebo kilometroch za hodinu (km/h).

Výškomer (Altimeter):

Ukazuje aktuálnu výšku lietadla nad hladinou mora v stopách (feet) alebo metroch (m).

Variometr (Vertical Speed Indicator):

Meria vertikálnu rýchlosť zmeny výšky lietadla. Udáva hodnotu v stopách za minútu (feet per minute) alebo metrech za sekundu (meters per second).

Kompas (Compass):

Slúži na určenie smeru letu. Magnetický kompas ukazuje sever a pilotovi umožňuje sledovať smer lietadla.

Gyroskopické prístroje (Attitude Indicator, Heading Indicator):

Poskytujú informácie o náklone a natočení lietadla (pitch, roll) a udržiavajú stabilný horizontálny smer letu.

Turn and Slip Indicator (Banzájový ukazovateľ):

Indikuje otáčanie lietadla okolo jeho vertikálnej osi a sklon lietadla v horizontálnom pláne.

Navigačné prístroje (GPS, VOR, ADF):

Slúžia na navigáciu lietadla a určovanie polohy vzhľadom k navigačným bodom a trasám letu.

Palivomery (Fuel Gauges):

Zobrazujú množstvo paliva v palivových nádržiach lietadla, aby pilot vedel monitorovať spotrebu a dostatočnú rezervu paliva.

Tieto sú len niektoré z prístrojov, ktoré možno nájsť na prístrojovej doske lietadla. Každý prístroj má svoju špecifickú funkciu a pomáha pilotovi monitorovať a riadiť lietadlo počas letu. Dôkladné pochopenie a schopnosť interpretovať tieto prístroje sú nevyhnutné pre bezpečné a efektívne lietanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥