započítať niečo

V leteckom priemysle a v oblasti inžinierstva sa často stretávame s potrebou započítať niečo, známe v angličtine ako factor st. in. Tento termín označuje potrebu …

základný motor

Základný motor, známy aj ako core engine, je srdcom a dušou všetkých moderných prúdových a turbovrtuľových motorov používaných v leteckom priemysle. Táto komponenta zahŕňa kritické …

hladiny ťahu

Hladiny ťahu sú kritickým aspektom v riadení výkonu leteckých motorov, ktoré umožňujú lietadlám dosiahnuť a udržiavať požadovanú rýchlosť, výšku a smer. V leteckom priemysle sa …

zlé fungovanie

Porucha, v odbornej terminológii známa aj ako malfunction, predstavuje situáciu, kedy v leteckom systéme alebo zariadení nastane závada alebo chyba, ktorá ovplyvňuje jeho schopnosť fungovať …

stredný plášť

Stredný plášť, v odbornej terminológii známy aj ako middle coat, predstavuje kľúčovú časť leteckého motora, ktorá zohráva kritickú úlohu v jeho fungovaní a účinnosti. Tento …

spotreba paliva

Spotreba paliva, známa aj ako fuel burn v angličtine, je kľúčovým aspektom v leteckej a leteckokosmickej technike. Tento technický termín označuje množstvo paliva, ktoré je …

Dúchadlový kanál

Dúchadlový kanál, známy aj ako fan duct v angličtine, je kľúčovým komponentom v leteckých a raketových systémoch, ktoré používajú vzduchový alebo plynový prúd na pohyb …

výmena oleja

Výmena Oleja v Leteckom Priemysle Výmena oleja v letectve je kľúčovou údržbovou úlohou, ktorá zabezpečuje správne fungovanie leteckých motorov. Olej je životne dôležitou súčasťou motorového …

tvrdý štart

Tvrdý Štart (Hard Take-off) v Leteckom Kontexte Tvrdý štart (hard take-off) je termín, ktorý sa často používa v letectve na označenie špecifického typu vzletu, ktorý …

skúška v rotácii

Skúška v Rotácii (Spin Test) Skúška v rotácii je dôležitým procesom v leteckom inžinierstve, ktorý sa využíva na testovanie a overovanie stabilitu a riaditeľnosť lietadla …

prietokový kanál

Prietokový Kanál (Flowpath) Prietokový kanál je kľúčovým pojmom v leteckej technológii, ktorý sa vzťahuje k vnútornému priestoru v motore lietadla, cez ktorý prechádza vzduch alebo …

prietok paliva

Prietok Paliva (Fuel Flow) Prietok paliva je dôležitý letecký technický parameter, ktorý označuje množstvo paliva, ktoré motor spotrebuje za jednotku času. Tento parameter je kritický …

jadro motora

Jadro Motora (Engine Core) Jadro motora, známe aj ako jadro lietadlového motora, je základnou časťou leteckého motora, ktorá zabezpečuje základnú termodynamickú prácu potrebnú na pohyb …

Náporový vzduch

Náporový vzduch, známy aj ako ram air, predstavuje dôležitý koncept v oblasti leteckých systémov a aerodynamiky. Ide o vzduch, ktorý je zachytený priamo zo vzduchu …

prúdový pohon

Termín turbojet v leteckom slovníku označuje špecifický typ motora, ktorý je široko používaný v leteckej doprave a letectve. Turbojet, čo sa v slovenčine môže preložiť …

profil krídla

Termín aerofoil v anglickom leteckom slovníku znamená profil krídla. Aerofoil je základným prvkom v aerodynamike lietadiel a hrá kľúčovú úlohu pri ich letových vlastnostiach. Jedná …

hlavná telo

V leteckom priemysle je termín centerbody dôležitým pojmom, ktorý sa vzťahuje na špecifickú časť lietadla. Centerbody, alebo po slovensky hlavná telo, predstavuje strukturálnu súčasť lietadla, …

zálohovanie

Redundancia je letecký odborný termín, ktorý sa odvoláva na metódu zvýšenia spoľahlivosti a bezpečnosti leteckých systémov pomocou zálohovania. Táto technická stratégia zahŕňa duplicovanie kritických komponentov …

turbohřídel

Turboshaft je typ leteckého motora, ktorý je založený na princípe turbohřídeľa. Tento špecifický druh motora sa používa predovšetkým v helikoptérach, ale aj v iných leteckých …

priškrtenie

V leteckom kontexte je termín throttling technický výraz, ktorý označuje proces riadenia alebo obmedzovania množstva paliva a vzduchu, ktoré vstupujú do leteckého motora. Tento proces …

kanál / prietok

V leteckom odbore sa termín passage používa na označenie určeného priestoru alebo kanála v leteckom systéme, ktorým môže letadlo prejsť alebo cez ktorý môže prechádzať. …