Motor a ovládanie motora

Motor

Vrtuľník ROBINSON R-22 je poháňaný jedným motorom Lycoming 0-320. Je to štvorvalec s horizontálne uloženými valcami, s ventilmi v hlave, vzduchom chladený, karburátorový a s olejovým systémom s mokrou skriňou. Pri inštalácii do vrtuľníku má trvalý výkon 124 HP pri 2650 ot/min. Motor je vybavený štartérom, 60 A alternátorom, stieneným zapaľovaním, dvomi magnetami, tlmičom výfuku, olejovým chladičom a čističom nasávaného vzduchu. Priamo hnaný radiálny chladiaci ventilátor, ktorý je poháňaný výstupným hriadeľom motora, dodáva chladiaci vzduch k valcom a k olejovému chladiču sklolaminátovým a hliníkovým tunelom. Malý kanál z tunela chladenia dodáva chladiaci vzduch k alternátoru. Nasávaný vzduch vstupuje otvorom na pravej strane vrtuľníka a postupuje ohybným kanálom do vzduchovej skrine karburátora. Do vzduchovej skrine je tiež usmerňovaný klapkou horúci vzduch pre ohrev. Ovládaním šupátka pilot riadi vstup studeného alebo horúceho prúdu vzduchu do skrine cez radiálny prietočný čistič vzduchu a hore do karburátora. Pre maximálnu účinnosť a čo najdlhšiu životnosť motora musíte dodržiavať predpísané postupy Prevádzkovou príručkou motora Lycoming 0-320.

Ovládanie motora

Ovládanie motora sa vykonáva pomocou rukoväte na kolektíve. Otočná rukoväť ovládania plynu je na každej páke kolektívneho riadenia. Vzájomne sú prepojené a ovládajú klapku karburátora cez súpáčie a tiahla. V ovládaní nie sú použité žiadne laná ani ozubené prevody. Celé súpáčie je konštruované tak, že plyn sa pridáva spolu so zdvíhaním kolektívu. Tento súvzťah udržuje pružina, ktorá je umiestnená vo zvislom tiahle pre ovládanie škrtiacej klapky. Táto pružina Vám umožňuje otočiť plynom až za polohu voľnobehu (pružina stlačená) pred úplným dosadnutím v autorotačnom pristáti. Súpáčie plynu zabraňuje zvýšeniu otáčok motora keď dvíhate páku v okamihu pristátia. Pri otočení rukoväte cez odpor pružiny a vytrvalé udržovanie voľnobehu sa škrtiaca klapka karburátora sotva pohne pri plnom zdvihnutí kolektívu.

POZOR: Ak je bohatosť zmesi nastavená pre veľkú výšku, musíte ovládač zatlačiť naspäť pred klesaním do menšej výšky, inak môže motor zlyhať. Ak dôjde k zastaveniu motora, znížte kolektív, zatlačte korekciu na úplne bohatú zmes a ľavou rukou štartujte motor. Spojku nevypínajte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥