VHF

VHF, čo znamená Veľmi Vysoká Frekvencia (Very High Frequency), je dôležitý termín v oblasti leteckých komunikácií a navigácie. VHF je rádiový frekvenčný rozsah v rozmedzí …

stredná časť

Stredná časť – Center Section Stredná časť, známa aj ako centrálna sekcia, je kľúčová časť štruktúry lietadla. Ide o časť lietadla, ktorá sa nachádza medzi …

gyroskop

Gyroskop – Gyroscope Gyroskop je zariadenie používané v leteckej technike, ktoré slúži na udržiavanie stability a presnosti vo vzduchu. Ide o základný prístroj v lietadle, …

Elevačný pruh?

Elevačný pruh – Envelope V leteckom kontexte sa pojem envelope alebo po slovensky elevačný pruh týka rozsahu hodnôt, ktoré určujú bezpečné prevádzkové podmienky pre lietadlo. …

palubné zásoby?

Termín stores v leteckom odbore označuje palubné zásoby, ktoré sú dôležitou súčasťou každého leteckého prevádzkovateľa. Tieto zásoby zahŕňajú širokú škálu materiálov, súčiastok a vybavenia, ktoré …

viacúčelový

Vo svete leteckej technológie je pojem versatile kľúčovým atribútom mnohých lietadiel a leteckých systémov. Tento výraz sa používa na označenie schopnosti lietadla alebo technického zariadenia …

Otáčavá časť

Roll section je kľúčový pojem v leteckej terminológii, ktorý označuje časť lietadla zodpovednú za bočné (horizontálne) pohyby. Tento termín sa v leteckom kontexte často označuje …

odchýlenie od smeru

Yaw je dôležitý letecký termín, ktorý sa týka pohybu lietadla okolo jeho vertikálnej osi. Tento termín sa v leteckej terminológii označuje ako odchýlenie od smeru …

predná časť

V leteckom priemysle sa termín nose section prekladá ako predná časť. Predstavuje dôležitú časť lietadla, ktorá je umiestnená v jeho prednej časti, blízko kokpitu. Táto …

odpalovače

Vo svete leteckého priemyslu sa termín launchers prekladá ako odpalovače. Odpalovače predstavujú dôležitú súčasť vojenských a civilných leteckých operácií. Tieto zariadenia umožňujú bezpečné a presné …

dátová zbernica

V leteckom priemysle sa termín bus prekladá ako dátová zbernica. Dátová zbernica je dôležitým prvkom v moderných lietadlách, ktorý umožňuje prenos dát a signálov medzi …

výška doletu

Vo svete leteckého priemyslu, termín pitch znamená uhol natočenia alebo sklonu lietadla okolo jeho horizontálnej osi, ktorý ovplyvňuje jeho výšku, stabilnosť a ovládateľnosť. Pitch je …

elevácie

Elevácia je kľúčovým pojmom v leteckom a geografickom kontexte, ktorý označuje výšku bodu alebo plochy nad určitou referenčnou úrovňou, obvykle nad povrchom zeme. V leteckom …

Zostupová dráha

Termín Zostupová dráha v leteckom odbore označuje špecifický profil klesania, ktorý je navrhnutý na vertikálne vedenie lietadla počas jeho konečného pristávania. Tento profil klesania sa …

podnosić

Letecký Odborný Výraz: Subracks Subracks sú dôležitými súčasťami v mnohých leteckých elektronických systémoch. Tieto zariadenia sa používajú na montáž elektronických komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre …

čelný odpor

Letecký Odborný Výraz: Odpor Vzduchu (Drag) Odpor vzduchu, v leteckom kontexte známy aj ako čelný odpor, je dôležitým pojmom v aerodynamike a letectve. Tento termín …

vrtná sila

Letecký Odborný Výraz: Vztlak V leteckej terminológii je pojem vztlak základným fyzikálnym javom, ktorý umožňuje lietadlu stúpať a udržiavať sa vo vzduchu. Vztlak je sila, …

tienidla

Tienidla vo svete Leteckej Dopravy: Význam a Použitie Odborných Zatienení (Shades) V letectve zohrávajú tienidla (shades) dôležitú úlohu v ochrane lietadiel, ich pasažierov a členov …

západka

Detent je letecký odborný termín, ktorý označuje mechanizmus alebo zariadenie na lietadle, ktoré slúži na udržanie alebo zabezpečenie istého polohovania. Je to akoby západka alebo …

zbrane

Zbrane v leteckom kontexte predstavujú širokú škálu vojenských vybavení, ktoré môžu byť nesené na palube lietadiel. Tieto zbrane sú navrhované a vyrábané so zreteľom na …

odhod

Jettison je letecký odborný výraz, ktorý označuje proces odhodenia časti nákladu alebo vybavenia lietadla, aby sa zlepšila bezpečnosť, hmotnosť alebo vyváženosť letu. Tento postup je …