zablokovaná súčasť

Hung store, v preklade z angličtiny zablokovaná súčasť, predstavuje zaujímavý a dôležitý pojem v leteckom priemysle. Ide o situáciu, keď sa niektorá súčasť lietadla, ktorá …

system cursors

Systémové kurzory, známe aj ako system cursors v angličtine, sú dôležitou súčasťou leteckých riadiacich systémov, ktoré umožňujú pilotom interagovať s rôznymi leteckými displejmi a ovládačmi …

E-scope display

E-scope displej je pokročilý letecký zobrazovací systém, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v moderných leteckých kokpitoch. Tento systém, známy aj pod názvom E-scope displej, predstavuje špičkovú …

bočná riadiaca páka

Bočná riadiaca páka, známa aj ako sidestick v angličtine, je špeciálny ovládací systém, ktorý piloti lietadiel používajú na riadenie kĺzavého letu, pohybov a manévrov. Oproti …

Zorné pole

Zorné Pole (FOV) v Leteckom Kontexte Zorné pole (FOV) je v leteckom priemysle kľúčovým termínom, ktorý popisuje rozsah viditeľného priestoru alebo uhla, ktorý je k …

riadenia módov

Riadenie Módov v Letectve – Master Moding V leteckom priemysle, konkrétne v oblasti riadenia leteckých systémov, je termín master moding kľúčovým aspektom. Tento výraz označuje …

snaplook mode

Režim SnapLook je špeciálny režim v leteckých systémoch, ktorý umožňuje rýchle a presné získavanie dôležitých informácií o letadle a jeho okolí. Tento režim je navrhnutý …

palivovej nádrže

Palivové nádrže predstavujú kľúčovú súčasť lietadla, ktorá slúži na skladovanie paliva, nevyhnutného pre jeho prevádzku. Tieto nádrže sú špeciálne vyrobené kontajnery, ktoré sú navrhnuté tak, …

own-ship route

V leteckých navigačných termínoch sa own-ship route (vlastná letecká trasa) odvoláva na konkrétnu leteckú trasu, ktorú sleduje dané lietadlo v reálnom čase. Tento termín je …

vstup vzduchu

Vstup vzduchu do motora lietadla je základným a nevyhnutným prvkom pre jeho správny chod a výkonnosť. Tento vstup vzduchu je známy ako engine inlet alebo …

plynová páka

Plynová páka, známa tiež pod odborným názvom throttle grip, je kľúčovým komponentom v riadení lietadla. Ide o ovládací prvok, ktorý piloti používajú na reguláciu množstva …

roll section

Terminológia v leteckom priemysle je často špecifická a vyžaduje si podrobné chápanie jednotlivých komponentov a ich funkcií na lietadle. Jedným z takýchto termínov je roll …

nose section

Nose section, v preklade do slovenčiny často označovaný ako přední sekce alebo čelná časť, je termín používaný v leteckom priemysle na označenie prednej časti trupu …

značky mierky

Vo svete leteckej techniky sa termín range tics prekladá do slovenčiny ako značky mierky. Tieto značky predstavujú dôležitú súčasť meracieho prístroja, ktorý piloti používajú na …

hardpoint

Hardpoint Hardpoint je termín používaný v leteckej terminológii na označenie externého upevňovacieho bodu na letadle, ktorý umožňuje upevniť rôzne typy výzbroje, ako sú rakety, bomby, …

ECM závesníkov

ECM Závesníky ECM závesníky, čo znamená Elektronické bojové systémy, sú dôležité súčasti v súčasnom vojenskom leteckom vybavení. Tieto zariadenia sú známe aj pod skratkou ECM, …

VHF

VHF, čo znamená Veľmi Vysoká Frekvencia (Very High Frequency), je dôležitý termín v oblasti leteckých komunikácií a navigácie. VHF je rádiový frekvenčný rozsah v rozmedzí …

stredná časť

Stredná časť – Center Section Stredná časť, známa aj ako centrálna sekcia, je kľúčová časť štruktúry lietadla. Ide o časť lietadla, ktorá sa nachádza medzi …

gyroskop

Gyroskop – Gyroscope Gyroskop je zariadenie používané v leteckej technike, ktoré slúži na udržiavanie stability a presnosti vo vzduchu. Ide o základný prístroj v lietadle, …

Elevačný pruh?

Elevačný pruh – Envelope V leteckom kontexte sa pojem envelope alebo po slovensky elevačný pruh týka rozsahu hodnôt, ktoré určujú bezpečné prevádzkové podmienky pre lietadlo. …

palubné zásoby?

Termín stores v leteckom odbore označuje palubné zásoby, ktoré sú dôležitou súčasťou každého leteckého prevádzkovateľa. Tieto zásoby zahŕňajú širokú škálu materiálov, súčiastok a vybavenia, ktoré …